คุณพงศ์พิลาส โชติกเสถียร บริจาคข้าวมันไก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ และหนังสือธรรมะ แก่ผู้ประสบภัย ที่จังหวัดอุทัยธานี
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  11 พ.ย. 2564
หมายเลข  40144
อ่าน  433

ข่าวจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. แจ้งว่า วันนี้ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) คุณพงศ์พิลาส (เปิ้ล) โชติกเสถียร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๔๒๖๔ และเพื่อนๆ จากสหรัฐอเมริกา ได้ส่งเงินจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท มายังคุณอัญชิสา (สา) เริงเขตรการณ์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๔๖๘๔ และ คุณภูมิพงศ์ ปาบุตร (หนึ่ง) สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๔๖๘๓ ที่บ้านในตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อสนับสนุนร้านขายข้าวมันไก่ของคุณอัญชิสา และคุณภูมิพงศ์ ในการจัดทำข้าวมันไก่ จำนวน ๓๐๐ กล่อง เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท เพื่อทำการทยอยแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภัยโควิด-19 และภัยจากน้ำท่วม ที่ผ่านมา ในตำบลหนองสระ อำภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งได้ทำการทยอยแจกตามหมู่บ้านต่างๆ วันนี้เป็นวันแรก

นอกจากนั้น ยังได้ส่งเงิน จำนวน ๙,๐๐๐ บาท เพื่อขอให้ทั้งสองท่าน จัดซื้อข้าวสารและไข่ไก่ รวม ๖๕ ชุด (หนึ่งชุดมีข้าวสาร ๕ กิโลกรัม ไข่ไก่ ๑๐ ฟอง และหนังสือธรรมะของมูลนิธิฯ) โดยได้ประสานไปยังกำนันตำบลหนองสระ เพื่อการนำไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ ในตำบลหนองสระ ทั้งนี้ คุณพงศ์พิลาส ยังได้มอบเงินอีกจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าน้ำมันรถ สำหรับการดำเนินการจัดหาสิ่งของดังกล่าว แก่สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ทั้งสองท่านอีกด้วยทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงในชีวิตของท่านผู้รับบริจาคอาหารและสิ่งของดังกล่าว

ทั้งในครั้งนี้ และครั้งต่อๆ ไป คุณพงศ์พิลาส โชติกเสถียร ได้เห็นสมควรให้ผู้ดำเนินการแจกจ่ายอาหารและสิ่งของ พิจารณาแนบหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆ ของมูลนิธิฯ ไปด้วยเมื่อมีโอกาส เพื่อผู้ที่สะสมมา จะมีโอกาสได้เข้าใจความจริงที่ถูกต้องของชีวิต อันจะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง ต่อไป และนอกจากนั้น ยังจะเป็นการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่พระธรรม ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ไปในที่ต่างๆ โดยพร้อมกัน อันจะเป็นการเข้าถึง และจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ที่สนใจ และสะสมมา ดังได้กล่าวแล้ว

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ร่วมยินดียิ่งในความดีของคุณพงศ์พิลาส โชติกเสถียร และทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้


"ทำดีและศึกษาพระธรรม"

(กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้

"ทำดีและศึกษาพระธรรม")

* * * สมาชิกท่านใด ที่ประสงค์จะแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. โปรดส่งภาพและรายละเอียดของกิจกรรม ไปที่ Line ID : pwanchai2504

ขอเชิญติดตามข่าวที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- สนทนาปัญหาสารพัน : แสงธรรมส่องถึง L.A. [ตอนแรก]

- สนทนาปัญหาสารพัน : แสงธรรมส่องถึง L.A. [ตอนจบ]

- สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ จากสหรัฐอเมริกา บริจาคข้าวกล่องแก่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา และชุมชนในเขตหลักสี่

- สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ อเมริกา บริจาคเงินแก่ รพ.ศิริราช สมทบทุนการจัดสร้างหอผู้ป่วยวิกฤตโรคโควิด-19

- สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ จากสหรัฐอเมริกา บริจาคข้าวกล่อง ผลไม้ และเงิน แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

- คุณพงศ์พิลาส โชติกเสถียร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะจากอเมริกา บริจาคสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด

- คุณพงศ์พิลาส โชติกเสถียร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะจากอเมริกา บริจาคสิ่งของแก่เด็กนักเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 11 พ.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 11 พ.ย. 2564

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลของคุณพงศ์พิลาส โชติกเสถียรแม้อยู่ไกลยังห่วงใยเพื่อนชาวไทย

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Nataya
วันที่ 11 พ.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 11 พ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 12 พ.ย. 2564

ยินดีในกุศลทุกท่านทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nuch chayanut
nuch chayanut
วันที่ 17 พ.ย. 2564

อนุโมทนาด้วยนะคะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chvj
วันที่ 27 พ.ย. 2564

กราบอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ