การอบรมเจริญปัญญาขาดปริยัติไม่ได้ ไม่ใช่จะไปปฏิบัติเลย
 
แล้วเจอกัน
วันที่  7 มิ.ย. 2550
หมายเลข  3938
อ่าน  2,518

เรื่อง การอบรมเจริญปัญญาขาดปริยัติไม่ได้

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 881

     แม้ผู้มีปัญญาทราม ก็จะนั่งในท่ามกลางแห่งอุปัฏฐากทั้งหลาย กล่าวอยู่ว่า เราย่อมสละปริยัติ  ดังนี้เป็นต้น ด้วยคำว่า เมื่อเราตรวจดูหมวดสามแห่งธรรมอันยังสัตว์ให้เนิ่นช้าในมัชฌิมนิกายอยู่  มรรคนั่นแหละมาแล้วพร้อมด้วยฤทธิ์ ชื่อว่าปริยัติ ไม่เป็นสิ่งที่กระทำได้โดยยากสำหรับพวกเรา การสนใจในปริยัติ ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ ดังนี้ ย่อมแสดงซึ่งความที่ตนเป็นคนมีปัญญามาก. ก็เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอยู่อย่างนี้ ชื่อว่า ย่อมทำลายพระศาสนา.ชื่อว่า มหาโจรเช่นกับบุคคลนี้ ย่อมไม่มี เพราะว่า บุคคลผู้ทรงพระปริยัติ ชื่อว่า ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ หามีไม่.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 8 มิ.ย. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 8 มิ.ย. 2550

การอบรมปัญญาต้องการลำดับขั้นจริง ๆ ข้ามขั้นไม่ได้เลยค่ะ พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมไว้แล้วว่า พระสัทธรรมมี 3 คือ

1.ปริยัติ

2.ปฏิบีติ

3.ปฏิเวธ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
unknown
วันที่ 9 มิ.ย. 2550
สำคัญมากครับ ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 21 ต.ค. 2553

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
edu
วันที่ 7 ก.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับผม...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ