การอบรมเจริญปัญญาขาดปริยัติไม่ได้ ไม่ใช่จะไปปฏิบัติเลย

 
แล้วเจอกัน
วันที่  7 มิ.ย. 2550
หมายเลข  3938
อ่าน  3,584

[เล่มที่ 78] พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้า 881

เรื่อง การอบรมเจริญปัญญาขาดปริยัติไม่ได้

แม้ผู้มีปัญญาทราม ก็จะนั่งในท่ามกลางแห่งอุปัฏฐากทั้งหลาย กล่าวอยู่ว่า เราย่อมสละปริยัติ ดังนี้เป็นต้น ด้วยคำว่า เมื่อเราตรวจดูหมวดสามแห่งธรรมอันยังสัตว์ให้เนิ่นช้าในมัชฌิมนิกายอยู่ มรรคนั่นแหละมาแล้วพร้อมด้วยฤทธิ์ ชื่อว่าปริยัติ ไม่เป็นสิ่งที่กระทำได้โดยยากสำหรับพวกเรา การสนใจในปริยัติ ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ ดังนี้ ย่อมแสดงซึ่งความที่ตนเป็นคนมีปัญญามาก. ก็เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอยู่อย่างนี้ ชื่อว่า ย่อมทำลายพระศาสนา. ชื่อว่า มหาโจรเช่นกับบุคคลนี้ ย่อมไม่มี เพราะว่า บุคคลผู้ทรงพระปริยัติ ชื่อว่า ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ หามีไม่.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
อิสระ
วันที่ 8 มิ.ย. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 8 มิ.ย. 2550

การอบรมปัญญา ต้องการลำดับขั้นจริงๆ ข้ามขั้นไม่ได้เลยค่ะ พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมไว้แล้วว่า พระสัทธรรมมี ๓ คือ

๑. ปริยัติ

๒. ปฏิปตฺติ

๓. ปฏิเวธ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
unknown
วันที่ 9 มิ.ย. 2550

สำคัญมากครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 21 ต.ค. 2553

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
edu
วันที่ 7 ก.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับผม ...

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 10 มิ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
orawan.c
วันที่ 10 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Nataya
วันที่ 21 ส.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
สิริพรรณ
วันที่ 29 ต.ค. 2563

กราบขอบพระคุณและยินดีในกุศลธรรมทานค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ