ปัญญาไม่สูญหายไปไหน
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  14 ก.ย. 2564
หมายเลข  37333
อ่าน  56

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๕๓๓]

ปัญญาไม่สูญหายไปไหน


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหนทางซึ่งคนอื่นไม่มีทางที่จะรู้ความจริงถ้าไม่ได้ฟัง และกว่าจะได้ถึงหนทางนั้นต้องบำเพ็ญบารมี (คุณความดีที่ทำให้ถึงฝั่งของการดับกิเลส) ที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องเพื่อละความติดข้อง เพราะขณะนี้สภาพธรรมแม้เกิดดับก็ไม่ได้ปรากฏ เพราะมีความติดข้องและความไม่รู้เป็นม่านทึบใหญ่ที่กำบัง ที่ทำไม่ให้เห็นความจริง เพราะยังเต็มไปด้วยความไม่รู้ แต่ว่าผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วรู้ตามมีมากในอดีต

เพราะฉะนั้นทุกคนในขณะนี้ก็กำลังรู้ว่าหนทางที่จะทำให้รู้ความจริงของสภาพธรรม ก็คือขณะนี้แหละที่กำลังเริ่มฟังและเริ่มเข้าใจความจริง จนกว่าจะเข้าใจเพิ่มขึ้น

เป็นบุญของทุกท่านซึ่งดิฉันก็อนุโมทนาจริงๆ ที่กรรมของแต่ละท่าน คือบุญที่ได้กระทำไว้แต่ปางก่อน นำมาสู่การได้ยินได้ฟังได้มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นที่จะทำให้เป็นนิรันตรภาวนา หมายความว่าไม่ขาดสาย เมื่อมีโอกาสที่จะได้ฟังอีกก็ได้ฟัง ได้อบรมได้เข้าใจจะมากจะน้อยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ แต่ว่าทุกครั้งที่ฟังด้วยความเคารพในความจริง ก็จะทำให้มีความเข้าใจที่มั่นคงขึ้น

ชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ เกิดเป็นม้าได้ไหม? (ได้) ที่ยกตัวอย่างก็เคยกล่าวถึงเรื่องของม้ากัณฐกะ ได้ฟังพระธรรมมานานมีความเข้าใจ แต่ว่าในชาตินั้นไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ แต่เมื่อจากชาตินั้นไปแล้วสิ้นชีวิตแล้วเกิดเป็นเทพ ธรรมที่ได้ฟังมาไม่สูญหายเลย ยังสามารถสืบต่อเป็นปัจจัยให้ได้มาเฝ้าฟังธรรมแล้วก็เข้าใจ

เพราะฉะนั้นความตั้งใจที่มั่นคงก็จะทำให้แม้ว่าชาติต่อไปไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดที่ไหน แต่จากการที่ได้เคยได้ยินได้ฟังและมีความมั่นคงก็จะทำให้สามารถมีการอบรมเจริญสืบต่อไปได้

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 14 ก.ย. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ก.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ