อนันตริยกรรม - ปลวกขึ้นบ้าน - สัตว์เดรัจฉานในนรก

 
sittirat
วันที่  4 ก.ย. 2548
หมายเลข  366
อ่าน  3,114

1) คนที่ทำอนันตริยกรรมสองอย่าง เช่น มาตุฆาตและปิตุฆาต แน่นอนครับมาตุฆาตย่อมให้ผล แต่ผมสงสัยว่า แล้วปิตุฆาตจะกลายเป็นอโหสิกรรมใช่หรือไม่ หรือจะกลายเป็น อุปถัมภกกรรม คอยสนับสนุน มาตุฆาตล่ะครับ

2) ถ้าปลวกขึ้นบ้าน เราฆ่าปลวกก็จะเป็นบาป แต่ถ้าไม่ทำอะไรบ้านก็พัง... จะให้ทำยังไงครับ

3) ในนรกจะมีสัตว์เดรัจฉานหลายประเภท เช่น สุนัขตัวใหญ่ อีกาปากเหล็ก อีแร้งปากเหล็ก หนอน... ถามว่าพวกที่ไปเกิดเป็นสัตว์พวกนี้มาจากที่ไหน ทำกรรมอะไรมาล่ะครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 5 ก.ย. 2548

๑. กรรมที่เป็นมาตุฆาตนำเกิดในชาติถัดไป กรรมที่เป็นปิตุฆาตเป็นอโหสิกรรมเพราะไม่มีโอกาสให้ผลในขณะปฏิสนธิ แต่ย่อมตามอุปถัมภกกรรม คือ สนับสนุนกรรมที่เป็นมาตุฆาต

๒. พระพุทธองค์ทรงสอนให้สาวกเว้นจากปาณาติบาติ ถ้าเป็นพระอริยะท่านไม่มีการล่วงศีล ๕ อีกเลย สำหรับปุถุชน ไม่แน่นอน ย่อมก้าวล่วงศีลข้อใดข้อหนึ่งได้เพราะเหตุต่างๆ เช่น เนื่องด้วยทรัพย์ ญาติ ชีวิต เป็นต้น ฉะนั้นแล้วแต่ท่านจะพิจารณาว่าจะรักษาศีลหรือจะรักษาบ้าน ถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยง

๓. สัตว์เดรัจฉานไม่มีในภูมินรกแต่ที่มีเป็นสุนัขหรือกา คือ พวกนายนิรยบาล บางแห่งกล่าวว่าเป็นหุ่นยนต์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Komsan
วันที่ 15 มิ.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 17 มิ.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ

เรื่องปลวกนั้น ขอเชิญอ่าน ศีล 5 กับเรื่องปลวก

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 12 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 8 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ