ประเสริฐคือกุศล

 
unnop.h
วันที่  24 ก.ค. 2564
หมายเลข  34811
อ่าน  702

* ถ้าไม่เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง ก็จะไม่เห็นโทษของอกุศล และไม่เห็นคุณของกุศล

* เมื่อไม่เห็นโทษของอกุศล เพราะไม่เข้าใจธรรม ก็เป็นเหตุให้กระทำทุจริตต่างๆ ไปตามกำลังของกิเลส เพราะคิดว่าจะทำให้ตนได้รับความสุขด้วยความรักตน เช่น คดโกง เพราะหวังว่าทรัพย์สินที่ได้มา จะอำนวยให้ตนมีความสุข

* แต่ความจริงแล้วการกระทำทุจริตต่างๆ ด้วยกิเลสอกุศล ย่อมทำให้เกิดโทษทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเลย เพราะในขณะที่เกิดกิเลสอกุศล ก็ประทุษร้ายจิตใจทันที และถ้ามีกำลังถึงขั้นกระทำทุจริตกรรม ก็จะสะสมไปในจิต ซึ่งสามารถให้ผลที่ไม่ดี เป็นทุกข์ ภัยต่างๆ ต่อไป

* เมื่อเห็นโทษของอกุศล และเห็นคุณของกุศล เพราะมีความเข้าใจธรรมถูกต้อง จึงขัดเกลา ละคลายอกุศล และประพฤติประเสริฐ (พรหมจรรย์) ด้วยการเจริญกุศลทุกประการ

* ในขณะที่เกิดกุศลจิต เป็นความประเสริฐ เพราะมีสภาพธรรมที่ดีงามที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิต รักษาจิตจากอกุศล และยังสะสมอัธยาศัยในกุศลคุณความดีสืบต่อไปในจิตอีกด้วย


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 24 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
petsin.90
วันที่ 24 ก.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
สิริพรรณ
วันที่ 24 ก.ค. 2564

กราบขอบพระคุณด้วยความเคารพในกุศลธรรมทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Wisaka
วันที่ 27 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ