สภาพธรรมที่ดีงาม ย่อมคล้อยไปตามความเข้าใจพระธรรม
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  3 พ.ค. 2564
หมายเลข  34172
อ่าน  57

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๔๓๒]

สภาพธรรมที่ดีงาม ย่อมคล้อยไปตามความเข้าใจพระธรรม


เมตตาเป็นธรรมซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมแล้วๆ เล่าๆ เรื่องของสภาพธรรมทั้งหมดทั้งปวง เพื่อให้ฟังแล้วเข้าใจ เพื่อที่จะได้เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมที่ดีงามเกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าพอฟังวันนี้แล้วพรุ่งนี้ทุกคนมีเมตตาหรือพอออกจากห้องก็มีเมตตาเป็นไปไม่ได้เลย ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฟังแล้วฟังอีกให้เข้าใจขึ้น เมื่อมีปัจจัยความเข้าใจธรรมมากขึ้น กุศลธรรมทั้งหลายก็เจริญขึ้น ไม่ต้องเลือกด้วย เมตตาก็ต้องเกิดแน่ๆ ใช่ไหม? เพราะมีความเข้าใจอย่างมั่นคงว่า ทุกคนไม่ว่าจะมากไปด้วยลาภ ยศสรรเสริญอำนาจต่างๆ ก็ตาม แต่ไม่รู้น่าสงสารไหม? ไม่รู้ เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ ก็เห็นสิ่งที่ชาวโลกคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ล้ำค่า ก็คือไม่มีค่าเลย เพราะเหตุว่ามีความไม่รู้ จึงทำให้หลงผิด แล้วก็ยึดถือไว้มากมายจนกระทั่งศีลธรรมก็เสื่อมคุณธรรมก็เสื่อม เพราะไม่มีความเข้าใจธรรม

ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ฟังแล้ว ก็ไม่มีตัวตนที่จะไปอยากให้เราเปลี่ยนจากความที่เป็นคนที่สะสมอกุศลมากๆ ให้อกุศลมากๆ นั้นหมดไป ให้มีกุศลเพิ่มขึ้นเป็นไปไม่ได้เลย แต่จากการฟังพระธรรมที่ทรงแสดงด้วยพระมหากรุณา ทำให้ค่อยๆ เห็นความจริงว่าเป็นธรรมซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้ แม้แต่เมตตามีคุณมหาศาลก็บังคับไม่ได้ แต่ต้องอาศัยความเข้าใจประกอบกันไปทุกเรื่องตั้งแต่ไม่ใช่เรา แล้วธรรมใดเป็นอกุศลธรรม ธรรมใดนำความเดือดร้อนมาให้ตัวเอง คิดว่าจะทำร้ายคนอื่นก็เปล่า แต่ทำร้ายตนเอง แล้วก็เวลาที่คิดว่าทำร้ายคนอื่น ถ้ากรรมเขาไม่มี ใครก็ไปทำร้ายเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้นความเข้าใจอย่างนี้ก็จะทำให้เป็นคนที่เพิ่มปัจจัยที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้น โดยไม่ใช่เรา

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 6 พ.ค. 2564

ขอบพระคุณ และยินดีในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ