เป็นธรรม ไม่มีเรา

 
unnop.h
วันที่  25 เม.ย. 2564
หมายเลข  34133
อ่าน  580

* พระพุทธพจน์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือ "สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา" ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน เป็นความจริงอย่างถึงที่สุด ซึ่งเข้าใจได้ยากยิ่ง

* เพราะเหตุที่สะสมความยึดถือว่ามีเรา ด้วยความไม่รู้มาแสนนาน จึงยากยิ่งที่จะเข้าใจในความลึกซึ้งของธรรมว่าไม่ใช่เรา ไม่มีเรา

* การที่ปัญญาจะรู้แจ้งในความเป็นธรรมที่ไม่ใช่เราได้ตามความเป็นจริงนั้น ต้องอาศัยความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นในขั้นการฟังว่า ธรรมคือสิ่งที่มีจริงที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน และไม่มีใครจะมีอำนาจไปบังคับบัญชาสภาพธรรมใดๆ ได้เลย ธรรมแต่ละอย่าง ก็มีลักษณะของธรรมนั้น เป็นแต่ละอย่าง

* พื้นฐานความเข้าใจในความเป็นธรรมที่ไม่ใช่เราตั้งแต่เริ่มต้นนี้ จะเป็นปัจจัยให้ความเข้าใจธรรมจากการฟัง เจริญเพิ่มขึ้นๆ และจะเห็นในความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมไปตามลำดับ


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 26 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pulit
วันที่ 26 เม.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
mana.amo
วันที่ 26 เม.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
swanjariya
วันที่ 6 มี.ค. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ