ต้องฟังคำของพระตถาคตเท่านั้น อย่าฟังคำของสาวก
 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 ก.พ. 2564
หมายเลข  33717
อ่าน  102

ธนพล : โทษของผู้ฟัง ที่ถูกปลูกฝังความคิดว่า "ต้องฟังคำของพระตถาคตเท่านั้น" อาจพอแก้ไขได้ถ้ามีโอกาสได้ฟังคำที่ชวนให้คิดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล แต่ผู้ที่ออกมาบอกว่า "อย่าฟังคำของสาวก มีโทษมาก" คงแก้ได้ยาก ธรรมอะไรที่จะเตือนหรือสะกิดให้ท่านที่หลงเข้าใจผิด กลับเกิดคิดพิจารณาไตร่ตรองใหม่ให้ถูกต้องได้ครับ..?

อ.อรรณพ : คำของพระสาวกเป็นคำจริง ตรงตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะการที่จะเป็นพระสาวกได้ ก็เพราะเข้าใจตามคำของพระองค์


  ความคิดเห็น 1  
 
Nataya
วันที่ 12 ก.พ. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 12 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ก.พ. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญคลิกฟังความละเอียดเพิ่มเติมจากหัวข้อด้านล่างนี้ครับ

คำของอริยสาวก

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 12 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ