การประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  23 ม.ค. 2564
หมายเลข  33617
อ่าน  1,436

การประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา สนทนาชี้แจงการสนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิพระธรรม (Dhamma Foundation) ณ เมืองลัคเนาว์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ในรายการสนทนาธรรมออนไลน์ "การประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ตอน ๒ ช่วงบ่าย วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๔"

"...ดิฉันเอง ตั้งแต่ได้เริ่มเข้าใจพระธรรม เห็นประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่ใช่แต่เฉพาะตัวเองที่ได้เข้าใจแล้ว มิฉะนั้น จะไม่มีมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแน่นอน ถ้าเราไม่คิดว่า สิ่งที่ได้ทำแล้ว จะสามารถเผยแพร่ได้กว้างขวาง มั่นคงขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่ลำพังบุคคลเดียว เป็นไปไม่ได้เลย..  

จุดประสงค์ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา คือ ศึกษา และ สนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคคลอื่นได้มีความเข้าใจพระธรรมด้วย เราพร้อม และยินดีอย่างยิ่ง ที่จะสนับสนุนทุกคนให้ได้มีความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้อง หลังจากที่เราได้ศึกษาเข้าใจแล้ว...

...เราไม่เคยหยุดที่จะให้คนอื่นได้มีความเข้าใจพระธรรมเลย ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เชื้อชาติไหน...ดิฉันเอง ตั้งแต่ได้เริ่มเข้าใจพระธรรม เห็นประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่ใช่แต่เฉพาะตัวเองที่ได้เข้าใจแล้ว มิฉะนั้น จะไม่มีมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาแน่นอน ถ้าเราไม่คิดว่า สิ่งที่ได้ทำแล้ว จะสามารถเผยแพร่ได้กว้างขวาง มั่นคงขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่ลำพังบุคคลเดียว เป็นไปไม่ได้เลย..."

เพราะฉะนั้น ถอยไป ๒๐ ปี ไม่มีมูลนิธิฯ แต่ว่า มีผู้ที่มีศรัทธา จากการที่ได้ฟังพระธรรม สนับสนุนตั้งเริ่มออกสถานีวิทยุ ยังไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น จนกระทั่ง มีผู้ที่ร่วมกุศลเพราะเห็นประโยชน์มากขึ้นๆ ก็รวมเป็นกลุ่มคณะศึกษาธรรม เราไม่เคยหยุดที่จะให้คนอื่นได้มีความเข้าใจพระธรรมเลย ไม่ว่าเขาเป็นใคร เชื้อชาติไหน..."

ขอเชิญคลิกชมที่นี่...

ผู้ประสงค์จะเจริญกุศลบริจาคเงินสมทบ "กองทุนเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย" ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง ไพบูลย์ สืบไป อันจะเป็นการตอบแทนคุณที่ประเสริฐที่สุด ในพระมหากรุณาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งหาที่สุดมิได้ พระองค์นั้น 

ผู้รับผิดชอบ  :  ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ และ อาจารย์กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 235-2-27354-7 ชื่อบัญชี : นายอรรณพ หอมจันทร์ และ/หรือ นางสาวกุลวิไล สุทธิลักษณวนิช

หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา รัชดา-ท่าพระ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 135-2-13924-2
ชื่อบัญชี : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา(มศพ.)

โทรศัพท์ อ.อรรณพ หอมจันทร์ : 081-9032699

และขอเชิญติดตามชมฉบับเต็มของบันทึกการถ่ายทอดสดดังกล่าวได้ที่ลิงค์นี้ :

https://www.youtube.com/watch?v=F2u2XO7pcCg

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากกระทู้ที่เกี่ยวข้องที่นี่ :

การเจริญกุศลเพื่อประดิษฐานพระธรรมสู่แดนพุทธภูมิ

และ คลิกชมการสนทนาเรื่องการประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ทั้งหมด ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

- บ้านธัมมะ_ประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

- การประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ

ตอน ๒ ช่วงบ่าย วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๔

- ประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pulit
pulit
วันที่ 27 ม.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ม.ค. 2564

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 176

ว่าด้วยผู้ทำให้พระสัทธรรมเสื่อมและมั่นคง

[๑๓๑]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพวกที่แสดงอธรรมว่าธรรม ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนัตถะเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งย่อมประสบบาปใช่บุญเป็นอันมาก และย่อมจะยังสัทธรรมนี้ให้อันตรธาน

[๑๓๒]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงธรรมว่า อธรรม ฯลฯ ที่แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าวินัย ฯลฯ ที่แสดงวินัยว่า มิใช่วินัย ฯลฯ ที่แสดงคำพูดอันตถาคตมิได้ภาษิตไว้ มิได้กล่าวไว้ว่าตถาคตภาษิตไว้กล่าวไว้ ฯลฯ ที่แสดงคำพูดอันตถาคตได้ภาษิตไว้ กล่าวไว้ว่า ตถาคต มิได้ภาษิตไว้ มิได้กล่าวไว้ ฯลฯ ที่แสดงกรรมอันตถาคตมิได้สั่งสมว่าตถาคตสั่งสม ฯลฯ ที่แสดงกรรมอันตถาคตได้สั่งสมไว้ว่า ตถาคตมิได้สั่งสมไว้ ฯลฯ ที่แสดงสิ่งอันตถาคตบัญญัติไว้ว่า ตถาคตมิได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ไม่เป็นความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนัตถะเพื่อมิใช่ประโยชน์กื้อกูล ชนเป็นอันมาก เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งย่อมประสบบาปใช่บุญเป็นอันมาก และย่อมยังสัทธรรมนี้ให้อันตรธาน.

[๑๓๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอธรรมว่าอธรรมภิกษุเหล่านั้นชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออัตถะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งย่อมประสบบุญเป็นอันมาก และย่อมดำรงสัทธรรมนี้ไว้มั่น.    

[๑๓๔]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงธรรมว่า ธรรม ฯลฯ  ที่แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่า  มิใช่วินัย ฯลฯ ที่แสดงวินัยว่า วินัย ฯลฯ ที่แสดงคำพูดอันตถาคตมิได้ภาษิตไว้ มิได้กล่าวไว้ว่าตถาคตมิได้ภาษิตไว้ มิได้กล่าวไว้ ฯลฯ ที่แสดงคำพูดอันตถาคตได้ภาษิตไว้ ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ ฯลฯ ที่แสดงกรรมที่ตถาคตมิได้สั่งสมว่าตถาคตมิได้สั่งสม ฯลฯ ที่แสดงสิ่งอันตถาคตมิได้บัญญัติว่า ตถาคตมิได้บัญญัติ ฯลฯ ที่แสดงสิ่งอันตถาคตบัญญัติว่า ตถาคตบัญญัติ ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออัตถะ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งย่อมประสบบุญเป็นอันมากและย่อมดำรงสัทธรรมนี้ไว้มั่น.

จบ อธรรมวรรคที่ ๑๑

กราบยินดีในกุศลของทุกท่านเพื่อประดิษฐานพระธรรม ณ.แดนพุทธภูมิ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 29 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Nataya
วันที่ 31 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pairojj
วันที่ 14 ก.พ. 2564

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
sdangprapai
sdangprapai
วันที่ 16 ก.พ. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
yupa
วันที่ 5 มี.ค. 2564

                                          กราบท่านอาจารย์สุจินต์ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
Witt
วันที่ 19 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 19 มิ.ย. 2564

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ