ดีและชั่วเท่านั้น ที่สะสมอยู่ในจิตติดตามไป
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  17 พ.ย. 2563
หมายเลข  33316
อ่าน  74

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๒๘๗]

ดีและชั่วเท่านั้น ที่สะสมอยู่ในจิตติดตามไป


สิ่งใดๆ ก็ติดตามไปไม่ได้เลย ร่างกายทั้งหมด ทรัพย์สมบัติทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ได้เว้นแต่ดีและชั่วที่สะสมอยู่ทุกขณะทุกวัน จะติดตามสะสมไป เพราะฉะนั้น ก็ควรจะระลึกถึงพระปัจฉิมวาจา (พระวาจาครั้งสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) “ไม่ประมาท” ไม่ประมาทแม้แต่ในการฟังธรรมให้เข้าใจและในทุกอย่างด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าเข้าใจพระธรรม ทุกคนก็จะมีความดีเพิ่มขึ้น

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 18 พ.ย. 2563

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
jaturong
วันที่ 20 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ