จะสงบได้อย่างไร
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  18 ต.ค. 2563
หมายเลข  33116
อ่าน  179

* ทุกคนดูเหมือนจะอยากให้จิตใจสงบ และไม่อยากให้จิตใจไม่สงบ

* แต่ถ้าไม่เข้าใจแม้กระทั่งว่า จิตหรือใจคืออะไร แล้วจะสงบได้อย่างไร

* จิตหรือใจ คือสภาพรู้ที่เป็นใหญ่ในการรู้สิ่งที่ปรากฏ เช่น จิตเห็น จิตได้ยิน ... จิตคิดนึก

* จิตเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วในแต่ละขณะ

* ขณะที่จิตเป็นอกุศล ขณะนั้นไม่สงบ เพราะมีอกุศลเจตสิก คือสภาพปรุงแต่งจิตที่ไม่ดี เช่น อุทธัจจเจตสิก ซึ่งเป็นสภาพที่ปรุงแต่งให้จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันขณะนั้น ไม่สงบ เป็นอกุศล

* ความไม่สงบ มีหลายระดับ ตั้งแต่เกิดขึ้นกลุ้มรุมจิต จนถึงขั้นรุนแรงก้าวล่วง ออกทางกาย วาจา ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

* ถ้าจิตใจของหลายๆคนที่อยู่รวมกันในสังคม เป็นอกุศลที่มีกำลัง จนมีการกระทำทางกาย วาจา ที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น สังคมนั้นก็ไม่สงบ

* แต่ละคนจะมีจิตที่ค่อยๆสงบขึ้นบ้าง ก็เพราะมีความเข้าใจความจริง เช่น จิต คืออะไร อกุศลมีโทษอย่างไร และกุศลมีคุณอย่างไร ซึ่งจะเกิดได้โดยการฟังพระธรรม และไตร่ตรองถูกต้อง

* ดังนั้น สังคมจะสงบได้ ก็ต่อเมื่อแต่ละคนมีความเข้าใจพระพุทธศาสนาตรงตามความเป็นจริง

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ต.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ