อกุศล ไม่สามารถเข้าใจความจริงได้

 
khampan.a
วันที่  6 ต.ค. 2563
หมายเลข  33065
อ่าน  547

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๒๕๒]

อกุศล ไม่สามารถเข้าใจความจริงได้


ถ้อยคำทั้งหมด วาจาทั้งหมดที่ได้ฟังจากพระไตรปิฎก เป็นคำจริงทุกคำ แต่ว่ากว่าจะถึงความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นความจริงทุกคำ ก็เริ่มตั้งแต่ แต่ละคำที่ได้ฟัง เช่น ขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริง แต่ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้หลายอย่าง เห็นก็จริง ได้ยินก็จริง แล้วอะไรกำลังจริง ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ยังไม่ได้ปรากฏ เพราะเหตุว่า ไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งก่อน จนกระทั่งคลายความสงสัยแล้วก็คลายความไม่รู้ในสิ่งนั้น คลายความยึดถือสิ่งนั้นด้วย สิ่งนั้นจึงจะปรากฏตามความเป็นจริงได้ เพราะฉะนั้น ก็เป็นเรื่องที่ฟัง เพื่อมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าทุกคำที่ได้ยินได้ฟัง หมายถึง สิ่งที่มีจริงขณะนี้ซึ่งเป็นจริง จนกว่าจะถึงเวลาที่รู้ความจริงนั้นได้ แต่อกุศล รู้ความจริงนั้นไม่ได้เลย และวันนี้ก็มีอกุศลมาก เพราะฉะนั้น อกุศลที่มี ไม่สามารถจะรู้ความจริงได้ แต่กุศล คือ สภาพธรรมที่ดีงาม ทีละเล็กทีละน้อย แต่ละหนึ่ง ก็จะสามารถสละความยึดมั่นหรือความเห็นแก่ตัวและกิเลสอื่นๆ จนกระทั่งสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญา แม้ฟังก็เข้าใจ แล้วก็มีความมั่นคง ว่า สภาพธรรมเป็นอย่างนี้และสามารถที่จะรู้ได้


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 13 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สิริพรรณ
วันที่ 17 ธ.ค. 2566

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า
กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
กราบขอบพระคุณ อ.คำปั่นด้วยความยินดีในกุศลด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ