เมตตาเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่น

 
khampan.a
วันที่  29 ก.ย. 2563
หมายเลข  33039
อ่าน  463

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๒๔๖]

เมตตาเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่น


จะเจริญเมตตา หรือว่า จะเป็นผู้ที่ไม่เจริญเมตตา? ถ้าเป็นผู้ที่จะเจริญเมตตา ต้องเป็นผู้ที่ละเอียด ไม่ใช่เพียงแต่ท่อง แต่ต้องเป็นผู้ที่รู้ลักษณะของเมตตา เวลาที่เป็นเมตตาจริงๆ จะไม่โกรธในบุคคลนั้น แต่เวลาที่เป็นโลภะ เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดโกรธได้ ลักษณะของเมตตาเป็นลักษณะที่หวังดี ไม่เจือปนกับความผูกพันในลักษณะของโลภะ แต่เป็นความหวังดีซึ่งบริสุทธิ์กว่า เพราะเหตุว่าไม่เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดโทสะหรือความไม่แช่มชื่นใจในบุคคลนั้น เพราะฉะนั้น ยิ่งมีเมตตาแทนโลภะมากเท่าไหร่ บุคคลอื่นย่อมได้รับผลดีขึ้นมากเท่านั้น ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับผลดี เป็นผลดีทั้งสองฝ่าย คือ ทั้งสำหรับผู้ที่มีเมตตาและสำหรับผู้ที่ได้รับความเมตตาด้วย ถ้ามีแต่โลภะ วันหนึ่งก็มีปัจจัยที่จะให้เกิดโกรธขึ้นได้ แต่ว่าถ้าเป็นเมตตาแล้ว ยิ่งเมตตาเจริญขึ้น ความโกรธก็จะน้อยลง ความหวังดีจริงๆ ก็จะเพิ่มขึ้น


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
วันที่ 30 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ​และยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 13 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ