โลภะ โทสะ โมหะ อย่างหยาบ
 
pam
วันที่  24 ก.ย. 2563
หมายเลข  33023
อ่าน  70

อยากทราบว่า โลภะ โทสะ โมหะ อย่างหยาบ หมายถึงอะไรครับ ไม่เข้าใจ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 ก.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

โลภะ โทสะ โมหะ เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็นอกุศลธรรม โดยที่ โลภะ เป็นความติดข้องยินดีพอใจ โทสะ เป็นความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ ความไม่พอใจ โมหะ เป็นความหลง ความไม่รู้ความจริง ถ้ากล่าวถึงอกุศลธรรม อย่างหยาบแล้ว เป็นอกุศลธรรมที่มีกำลังกล้า  ถึงขั้นล่วงออกมาเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆ เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ติดข้องมากๆ ก็ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่น โกรธมากๆ มีกำลังกล้า ก็สามารถประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่น หรือ ถึงกับฆ่าผู้อื่นได้ และ ทุกขณะที่เป็นอกุศล ก็ไม่ปราศจากโมหะ เลย   

ที่กิเลสจะมีกำลังกล้า ก็เพราะสะสมไปทีละเล็กทีละน้อย เพราะฉะนั้น จะประมาทกำลังของกิเลสไม่ได้เลยทีเดียว ครับ 

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 27 ก.ย. 2563

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ