คุณย่าสงวน สุจริตกุล มอบเงินสมทบกองทุนสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่พระธรรมในประเทศอินเดีย
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  12 ก.ย. 2563
หมายเลข  32983
อ่าน  1,502

ข่าวจากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา แจ้งว่า เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คุณย่าสงวน สุจริตกุล อดีตกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ผู้มีอาวุโสสูงสุดในปัจจุบัน ด้วยอายุ ๑๐๔ ปี ได้เดินทางมามอบเงินสมทบ "กองทุนสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่พระธรรมในประเทศอินเดีย" (ซึ่งในช่วงนี้กำลังดำเนินการจัดหาที่ดินและก่อสร้างมูลนิธิธัมมะ ณ เมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรณพ หอมจันทร์ เป็นผู้รับมอบ

ตามที่ สมาคมมหาโพธิ์ ประเทศอินเดีย (Maha Bodhi Society) โดยท่านพระสิวลีเถระ เลขาธิการสมาคมมหาโพธิ์ ซึ่งได้ศึกษาพระธรรมที่ท่านอาจารย์บรรยาย มานานหลายปีแล้ว ได้แนะนำ คุณอาคิล (Mr.Akhil) และคุณอาช่า (Mrs.Ashaji) สองสามีภรรยาชาวอินเดีย ผู้ก่อตั้งช่อง Tathagat Tv ในยูทูป เพื่อการเผยแพร่พระธรรมในภาษาฮินดี ณ ประเทศอินเดีย ให้มาศึกษาพระธรรมและแนวทางการเผยแพร่พระธรรมที่ถูกต้อง ตรงตามพระไตรปิฎก ที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้ดำเนินการเผยแพร่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า ๖๐ ปีแล้ว เพื่อนำความรู้ความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องนั้น กลับไปเผยแพร่สู่สาธารณชนที่สนใจในประเทศอินเดีย ซึ่งการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของช่อง Tathagat Tv ดังกล่าวกำลังเป็นที่สนใจของประชาชนชาวอินเดียจำนวนมาก และมีจำนวนผู้ติดตามการเผยแพร่พระธรรมของช่องดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นจำนวนมากกว่าสองหมื่นคนแล้ว ในปัจจุบัน 

หลังจากที่ คุณอาคิล (Mr.Akhil) และคุณอาช่า (Mrs.Ashaji) ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาและสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เมื่อราวต้นปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เป็นระยะเวลาราวครึ่งเดือน จนทั้งสองท่านพอมีความเข้าใจในหนทางของการศึกษาพระธรรมที่ถูกต้อง ตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ จึงมีความคิดที่จะนำพระพุทธศาสนา คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องแท้จริงนี้ กลับคืนสู่ประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ทราบถึงกุศลศรัทธาอันยิ่งดังกล่าว จึงมีดำริว่า บัดนี้ เป็นโอกาสและนิมิตหมายที่ดี ที่พระศาสนาคือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้อง ตรงตามที่ได้ทรงตรัสรู้และได้ทรงมีพระมหากรุณาแสดงให้พวกเราเข้าใจได้นั้น ควรจะได้กลับคืนสู่ประเทศอินเดียอันเป็นดินแดนพุทธภูมิอีกครั้งหนึ่ง จึงมีเมตตาและกุศลเจตนาอย่างยิ่ง ที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ทั้งทางด้านทุนทรัพย์ ที่ทางมูลนิธิธัมมะกำลังดำเนินการในการจัดหาที่ดิน ณ เมืองลัคเนาว์ ประเทศอินเดีย เพื่อทำการก่อสร้างอาคารมูลนิธิธัมมะ ดังกล่าว และพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้มูลนิธิฯ ดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่พระธรรมคำสอนที่ถูกต้องในประเทศอินเดีย ให้แพร่หลาย และมีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงไพบูลย์ สืบไป

จึงขออนุโมทนาในกุศลจิตและกุศลเจตนาของคุณย่าสงวน สุจริตกุล ที่ได้ร่วมมอบเงินสมทบ "กองทุนสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่พระธรรมในประเทศอินเดีย" ในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
san.ree2990
san.ree2990
วันที่ 12 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 12 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 12 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณย่าสงวน สุจริตกุล และผู้ร่วมเจริญกุศลเพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้สืบสานด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูกตามคำจริงที่ทรงแสดงไว้

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nimit.chomnawang
nimit.chomnawang
วันที่ 12 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 12 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Nataya
วันที่ 12 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
natthayapinthong339
natthayapinthong339
วันที่ 12 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาค่ะ ในกุศลธรรมทุกประการค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 13 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ธีรพันธ์
ธีรพันธ์
วันที่ 13 ก.ย. 2563

ขอถวายความนอบน้อมแด่พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 13 ก.ย. 2563

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบยินดีในกุศลที่ยิ่งใหญ่ กับทุกท่าน ที่ได้มีโอกาส เผยแพร่พระธรรมด้วยความเข้าใจพระธรรม และที่สำคัญอีกประการ คือ ยินดีกับเพื่อนร่วมสังสารวัฏที่ถือกำเนิด และอาศัย อยู่ในดินแดนพุทธภูมิอีกมากมายหลายๆชีวิตนับหมื่น นับแสน ... ฯ ที่ชาตินี้ จะได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อริยสัจจธรรม ณ ดินแดนแห่งนี้ ด้วยการศึกษาพระธรรมที่ถ่ายทอดได้ตรงตามที่ทรงแสดงจากผู้ศึกษาและรู้เข้าใจจริงอย่างแท้จริง เป็นหนทางที่จะดับความไม่รู้ ซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกข์ภัยทุกประการในที่สุดได้ แม้อีกยาวไกล แต่ต้องถึงได้ในวันหนึ่ง ชาติหนึ่งเมื่อถึงเวลา

กราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ท่านให้โอกาสพวกเราเหล่าศิษย์ทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรม ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูก เห็นถูก และยังได้ร่วมเจริญกุศลหลายประการ และรวมทั้งกุศลที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยค่ะ

กราบขอบพระคุณ อาจารย์วิทยากร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ด้วย เช่นกัน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 13 ก.ย. 2563

อนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 13 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
chvj
วันที่ 13 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 13 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลธรรมทั้งปวงค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
พรสุข
พรสุข
วันที่ 13 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
Nareopak_Boonyarittipat
Nareopak_Boonyarittipat
วันที่ 13 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณย่าสงวน สุจริตกุล มาณ.ที่นี้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
palsawangpattanagul
palsawangpattanagul
วันที่ 13 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 13 ก.ย. 2563

กราบ อนุโมทนา ในกุศลจิต อัน ยิ่งใหญ่ ไพศาล กับ คุณ ย่า สงวน และ ทุกๆท่าน ค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 13 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 13 ก.ย. 2563

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
yu_da2554hotmail
yu_da2554hotmail
วันที่ 13 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณย่าสงวนค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 13 ก.ย. 2563

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
ภัทรกร_นนทจิตร์
ภัทรกร_นนทจิตร์
วันที่ 13 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ...ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
majweerasak
majweerasak
วันที่ 13 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
Suwunnee
Suwunnee
วันที่ 14 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
พัชรีรัศม์
พัชรีรัศม์
วันที่ 14 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณย่าสงวน สุจริตกุล ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
siraya
วันที่ 17 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
pulit
pulit
วันที่ 17 ก.ย. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
Witt
วันที่ 20 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
Witt
วันที่ 20 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 24 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณย่าสงวน สุจริตกุล ด้วยครับ...สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
Tathata
Tathata
วันที่ 29 ก.ย. 2563

อนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ