14 - 15 ธ.ค. 2562 ขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับวิทยากร มศพ. ที่บ้านธัมมะ ลำพูน
 
บ้านธัมมะ
วันที่  14 พ.ย. 2562
หมายเลข  31299
อ่าน  515
ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ขอเชิญสนทนาธรรม
กับวิทยากร มศพ.

อ. ธีรพันธ์ ครองยุทธ
 
ที่บ้านธัมมะ ลำพูน
เลขที่ ๑๑๐ หมู่ ๘ บ้านใหม่สันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
 
วันเสาร์ที่      14  ธันวาคม 2562   เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์ที่  15  ธันวาคม 2562   เวลา 09.30 - 16.00 น.
 
สอบถามเพิ่มเติม  โทร 081-8320577
 

เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ