ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
 
talaykwang
talaykwang
วันที่  20 ก.ค. 2562
หมายเลข  31054
อ่าน  488

ประโยคนี้เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าค่ะ ความหมายอย่างลึกซึ้งในทางธรรมนั้น หมายความว่าเช่นใดค่ะ ขอบคุณค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 ก.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญศึกษาความละเอียดได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

อัตตา หิ อัตตโน นาโถ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 25 ก.ค. 2562

กราบขอบพระคุณสำหรับหัวข้อศึกษาเพิ่มเติมค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ