จะเริ่มฟังจากเรื่องไหนดี
 
sunyapani
วันที่  14 มี.ค. 2550
หมายเลข  3060
อ่าน  1,444

ในเว็บบ้านธัมมะ มีคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ ให้ดาวน์โหลดมาฟังกันมากมาย ทุกเรื่องล้วนแต่น่าฟังน่าศึกษาทั้งสิ้น    แต่สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ไม่ทราบว่าจะเริ่มฟังจากเรื่องไหนดีครับ  ที่ผมฟังอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่อง เข้าใจเรื่องจิต  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 14 มี.ค. 2550

          เริ่มฟังเรื่องไหนก็ได้ครับ  เพราะคำบรรยายทั้งหมดเพื่อการเข้าใจสภาพธรรมทั้งหมด     สำหรับ   เรื่อง  เข้าใจเรื่องจิต  ที่ท่านฟังอยู่ก็ดี   เพราะเป็นพื้นฐานการศึกษาปรมัตถธรรม   เมื่อเข้าใจเรื่องจิตจะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ  และสิ่งที่มีจริงทั้งหมด

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 14 มี.ค. 2550

        ลองฟังการสนทนาธรรมที่บ้านธัมมะที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 - 18 มกราคม 2550 นะครับ        มีหลายคำถามที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจธรรมะพื้นฐาน   ลองรับฟังดูนะครับ ..คลิกที่ชื่อเรื่อง

dhamma04202   บ้านธัมมะ มค ๒๕๕๐_๐๑

dhamma04203   บ้านธัมมะ มค ๒๕๕๐_๐๒

dhamma04204   บ้านธัมมะ มค ๒๕๕๐_๐๓

dhamma04205   บ้านธัมมะ มค ๒๕๕๐_๐๔dhamma04206   บ้านธัมมะ มค ๒๕๕๐_๐๕dhamma04207   บ้านธัมมะ มค ๒๕๕๐_๐๖dhamma04208   บ้านธัมมะ มค ๒๕๕๐_๐๗dhamma04209   บ้านธัมมะ มค ๒๕๕๐_๐๘

ยังมีต่อนะครับ คลิกที่นี่.. ฟังจากบ้านธัมมะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 มี.ค. 2550

ขอแนะนำให้ฟังชุดบารมีในชีวิตประจำวัน   ดีมาก   เป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตชาติของพระ-พุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมี ๑๐   ฟังแล้วก็น้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้   ทำให้เรามีเมตตา   มีความอดทน   สันโดษ  ที่สำคัญในบารมี ๑๐    เน้นเรื่องของปัญญาขาดไม่ได้เลย   และที่อยากให้ฟังอีกชุดหนึ่งเรื่องบทสนทนาเกี่ยวกับการเจริญกุศล  ๑๐  อย่างที่เราควรทำทุก  ๆ  วัน 
      

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
TSP
วันที่ 14 มี.ค. 2550

การฟังพระธรรมจะเริ่มฟังเรื่องอะไรก็ได้   ขณะที่ฟังธรรม  คิดตามเรื่องที่ได้ยินได้ฟังพิจารณาเรื่องที่ได้ยินได้ฟัง  ไตร่ตรองเรื่องที่ได้ยินได้ฟัง   อดทนในการฟัง  ใจเย็นๆในการศึกษา   ศึกษาไปเรื่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ   สะสมความรู้ความเข้าใจไปเรื่อยๆ   ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องใดๆ  ทั้งสิ้น


 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
จิต89หรือ121
วันที่ 15 มี.ค. 2550

เริ่มฟังจากตรงไหนก็ได้  เพราะถ้ามีปัญญาสะสมมาเพียงพอ  อาจจะเข้าใจพระธรรมในส่วนที่ยากก็ได้จะเริ่มศึกษาจากในส่วนของพื้นฐานพระอภิธรรมก็ได้เหมือนกัน เพราะหลายคนก็เริ่มเข้าใจจากจุดนี้

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
medulla
วันที่ 15 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ  ลองฟังเรื่องสมถภาวนาด้วยนะคะ  เพราะชาวพุทธ มักจะเข้าใจเรื่องสมถภาวนาผิดจากความจริงไปมาก 


 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
คุณ
วันที่ 8 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 1 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ