Print 
ศีลข้อสาม เป็นแบบไหนกันแน่
 
INEW
INEW
วันที่  13 พ.ค. 2561
หมายเลข  29731
อ่าน  308

ผู้ชายที่นอกใจภรรยา มีภรรยาน้อย ทั้งๆที่ภรรยาหลวงไม่ยินยอม

ถ้าภรรยาน้อยไม่เข้าข่ายหญิงต้องห้ามที่พระพุทธองค์ระบุไว้ จัดว่าผิดศีลข้อสามหรือเปล่าคะ

ที่สงสัยเพราะเห็นว่า ในสมัยพุทธกาล ผู้ชายก็มีภรรยากันหลายคน

หรือว่าขึ้นอยู่กับยุคสมัย 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 พ.ค. 2561 18:54 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ประเด็นเรื่องศีลข้อที่ ๓  นั้น   เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก    มีโอกาสผิดทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง     ซึ่งจะประมาทกำลังของกิเลสไม่ได้เลย  และจะต้องพิจารณาองค์ประกอบของการล่วงศีลข้อดังกล่าวนี้ด้วย     การที่จะล่วงศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม)นั้น ต้องเป็นเพราะมีเจตนาก้าวล่วงและมีการประพฤติผิด คือ ในกรณีที่ฝ่ายชายเป็นผู้ล่วงศีล     ก็ต่อเมื่ออยู่ร่วม(มีเพศสัมพันธ์)กับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตน  ส่วนฝ่่ายหญิงจะผิดศีลข้อนี้ ก็ต่อเมื่อตนเองมีสามีแล้ว   แต่นอกใจไปอยู่ร่วมกับชายอื่น ไปมีชายคนอื่นในขณะที่ตนเองยังมีสามีอยู่  แต่ถ้าตนเองยังไม่มีสามี ไปอยู่ร่วมกับชายอื่น  ฝ่ายหญิงไม่ได้ผิดศีลข้อนี้    เพราะตนเองยังไม่มีสามี    ยังเป็นเจ้าของผัสสะของตนเอง   และฝ่ายชายแม้ตนเองมีภรรยาแล้ว ไปมีหญิงอื่น ด้วยการกระทำที่ถูกต้องด้วยการสู่ขอจากบิดามารดา ฝ่ายชายก็ไม่ผิดศีลข้อนี้  หากฝ่ายชายไปมีภรรยาน้อย  แต่ถ้าผู้หญิงคนนี้ มีสามีอยู่แล้ว ก็ผิดทั้งคู่เลย  เป็นการกระทำอกุศลกรรม ที่สะสมเป็นเหตุที่ไม่ดี ซึ่งจะเป็นเหตุให้ผลที่ไม่ดีในภายหน้าได้  

ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใด ถ้าฝ่ายชายกระทำอย่างถูกต้อง มีการสู่ขอจากบิดามารดาของฝ่ายหญิง ก็ไม่ผิด   และก็ต้องพิจารณาด้วยว่า ถ้าเป็นผู้ที่มีความยินดีในภรรยาของตน ดำรงชีวิตให้ถูกต้อง เป็นไปตามธรรม ก็จะไม่เหตุนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ใครๆเลย

และที่น่าพิจารณา คือ การล่วงศีล  ไม่ว่าจะเป็นข้อใด  มีโทษทั้งนั้น   เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี  ก็ไม่ควรที่จะประพฤติ   ที่ดีที่สุด คือไม่ล่วงศีล ไม่ประพฤติทุจริตกรรม   เพราะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเดือดร้อนใจในภายหลัง   แม้แต่การประพฤติผิดในกาม ก็เช่นเดียวกัน  เป็นเหตุนำมาซึ่งความเดือดร้อนใจในภายหลัง      ดังข้อความตอนหนึ่งใน ชนสันธชาดก  ที่พระโพธิสัตว์ได้แสดงไว้  ว่า 
  
 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖ - หน้าที่ ๑๕๙

 ผู้ใด คบชู้ในภรรยาผู้อื่น  ย่อมเดือดร้อน  ในภายหลังว่า   หญิงที่ไม่มีใครหวงแหน   มีอยู่เป็นอันมาก  ไม่ควรที่เราจะคบหาภรรยาผู้อื่นเลย.
 
...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วรศักดิ์
วรศักดิ์
วันที่ 14 พ.ค. 2561 12:09 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 14 พ.ค. 2561 12:21 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Triratna
Triratna
วันที่ 15 พ.ค. 2561 02:58 น.

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด . สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สุณี
สุณี
วันที่ 15 พ.ค. 2561 19:50 น.
ขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 20 พ.ค. 2561 21:10 น.

 

     ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 23 พ.ค. 2561 15:51 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
apichet
apichet
วันที่ 4 มิ.ย. 2561 13:02 น.

อนุโมทนาสาธุครับ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ