Print 
โดนบังคับให้ทำ บาปไหมครับ
 
maner
วันที่  13 เม.ย. 2561
หมายเลข  29645
อ่าน  211

คือผมโดนผู้ใหญ่บอกให้ไปส่งปลาที่ตลาดแต่ผมไม่อยากทำ และกลัวบาป แต่ก็กลัวว่าจะโดนด่า ไม่กล้าปฏิเสธ แต่ไม่ได้ทำอะไรกับปลา แต่ในใจยังกลัวบาปคิดไม่เลิก ควรทำไงดีครับ ผมก็สนใจในธรรมะ รู้ว่าอันไหนควรไม่ควรแต่ยังงี้จะผิดไหมครับ ทำยังไงทำให้บาปนั้นไม่มีครับ ผมไม่ได้อยากทำเลยแต่ก็โดนสั่งให้ไปส่ง แล้วก็กลับยังงี้บาปไหมครับและควรทำยังไงดีครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 เม.ย. 2561 15:59 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การที่จะเป็นปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์)นั้น ต้องประกอบด้วยองค์ ๕ คือ

-สัตว์มีชีวิต

-รู้ว่าสัตว์มีชีวิต

-มีจิตคิดจะฆ่า

-มีความพยายามในการฆ่า

-และสัตว์ตาย ด้วยความพยายามนั้น ครับ

บาปไม่บาปสำคัญที่เจตนาเป็นสำคัญ หากไม่มีเจตนาจงใจฆ่า  ก็ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาฆ๋าครับ   แต่หากมีเจตนาฆ่า  เป็นบาปครับ บาปไม่บาป สำคัญที่เจตนาเป็นสำคัญ 

 เรื่อง บาปไม่บาปอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญ 

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 103
                
[พระโมคคลีบุตรติสสเถระอ้างพระพุทธพจน์เล่าอดีตนิทาน]

 

           ลำดับนั้น     พระเถระ    (ถวายวิสัชนา)       ให้พระราชาทรงเข้าพระทัยเนื้อความนี้ด้วยพระสูตรนี้ว่า       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   ! เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม  บุคคลคิดแล้ว     จึงกระทำกรรมด้วยกาย   วาจา   ใจ๑   ดังนี้. เพื่อแสดงเนื้อความนั้นนั่นแล     พระเถระจึงนำติดติรชาดกมา   ( เป็นอุทาหรณ์)     ดังต่อไปนี้.

           ขอถวายพระพร     มหาบพิตร   !   ในอดีตกาล   นกกระทาชื่อ    ทีปกะ เรียนถามพระดาบสว่า
 
                             ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  !        นกเป็นอันมาก  

                เข้าใจว่า        ญาติของพวกเราจับอยู่แล้ว   จึงพา

                กันมา นายพรานอาศัยข้าพเจ้า(นกต่อ)ย่อมถูกต้อง

                กรรม             เมื่อนายพรานอาศัยข้าพเจ้าทำบาป

                นั้น       ใจข้าพเจ้า      ย่อมสงสัย ว่า      (บาปนั้น

                จะมีแก่ข้าพเจ้า หรือหนอ ?).

                พระดาบส   ตอบว่า     ก็ท่านมีความคิด ( อย่างนี้ )     หรือว่า ขอนกทั้งหลายเหล่านี้มา   เพราะเสียง     และเพราะเห็นรูปของเราแล้วจงถูกแร้ว หรือจงถูกฆ่า

                  นกกระทา   เรียนว่า ไม่มี  ท่านผู้เจริญ

 

          ลำดับนั้น  ดาบสจึงให้นกกระทานั้นเข้าใจยินยอมว่า    ถ้าท่านไม่มีความคิดไซร้  บาปก็ไม่มี     แท้จริง กรรมย่อมถูกต้องบุคคลผู้คิดอยู่เท่านั้น หาถูกต้องบุคคลผู้ไม่คิดไม่

                         ถ้าใจของท่าน  ไม่ประทุษร้าย (ใน

              การทำความชั่ว)   ไซร้    กรรมที่นายพราน

              อาศัยท่านกระทำ  ก็ไม่ถูกต้องท่าน  บาปก็

              ไม่ติดเปื้อนท่าน    ผู้มีความขวนขวายน้อย

              ผู้เจริญ  (คือบริสุทธิ์).

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 เม.ย. 2561 20:14 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อนี้ครับ

//www.dhammahome.com/webboard/topic/9803

(กรรมที่เป็นบุญ บาป อยู่ที่เจตนา)

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ