มรรคจิต
 
medihealing
medihealing
วันที่  28 ม.ค. 2561
หมายเลข  29448
อ่าน  698

ที่กล่าวว่า โสดาบันประจักษ์พระนิพพาน  มรรคจิตเกิด หนึ่งครั้ง  สกทาคามี ประจักษ์พระนิพพาน เกิดมรรคจิตสองครั้ง

รบกวนช่วยอธิบายขยายความด้วยครับ เพราะยังไม่เข้าใจความหมาย

ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 28 ม.ค. 2561 11:21 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 โสดาปัตติมรรค คือ จิต ที่ถึงการดับกิเลส ได้บางส่วน คือ ละ ความเห็นผิด ความสงสัย และข้อประพฤติปฏิบัติที่ผิด ซึ่ง โสดาปัตติมรรคจิต เป็นโลกุตตรจิต ที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ เป็นโลกุตตรจิต และ เป็นจิตที่ทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบัน ครับ ซึ่ง โสดาปัตติมรรคจิต จะเกิดขึ้นครั้งเดียว ไม่เกิดซ้ำเลย

สกทาคามิมรรคจิต เป็นมรรคจิตที่ทำให้บุคคลผู้บรรลุกลับมาสู่กามโลกอีกคราวเดียว ทำกิเลสคือ โลภะ โทสะเบาบาง และ ทำให้ถึงความเป็นพระสกทาคามี ได้ และ สกทาคามีมรรคจิต เป็นจิตที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในสังสารวัฏฏ์ไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกครับ ขออนุโมทนา  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ม.ค. 2561 12:33 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
มรรคจิต แต่ละมรรคจิต จะไม่เกิด ๒ ครั้งหรือ ๒ ขณะ  เกิดหนึ่งขณะ ทำกิจประหาร(ดับ)กิเลสซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต ได้   เมื่อมรรคจิตเกิดขึ้นทำกิจประหารกิเลสแล้ว กิเลสซึ่งดับได้แล้ว จะไม่เกิดอีกในสังสารวัฏฏ์  กล่าวได้ว่า พระอริยบุคคล ทุกระดับขั้น ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสที่ท่านดับได้แล้ว และ กิเลสจะถึงความดับได้อย่างหมดสิ้นไม่เหลือเลย เมื่ออรหัตตมรรคจิตเกิดขึ้น ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 29 ม.ค. 2561 09:18 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 31 ม.ค. 2561 12:55 น.

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 1 ก.พ. 2561 10:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 4 ก.พ. 2561 21:35 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ