เราเห็นแก่ตัวเอง หรือ เห็นแก่ผู้อื่น
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ส.ค. 2560
หมายเลข  29132
อ่าน  550

กาย วาจา ทั้งหมด ย่อมเกิดจากจิต


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 30 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ