เราเห็นแก่ตัวเอง หรือ เห็นแก่ผู้อื่น
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ส.ค. 2560
หมายเลข  29132
อ่าน  625

กาย วาจา ทั้งหมด ย่อมเกิดจากจิต


  ความคิดเห็น 1  
 
Wisaka
Wisaka
วันที่ 30 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ