ไม่ฟังธรรม ไม่เข้าใจธรรม จะเป็นชาวพุทธได้อย่างไร
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  1 พ.ค. 2560
หมายเลข  28810
อ่าน  2,214

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาธรรม

ที่หนองมน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

(บ้านคุณสมบูรณ์ ผดุงไทยธรรม)

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
______________________

~ทำไมถึงต้องฟังพระธรรม? คนที่เห็นประโยชน์ของการที่ได้เกิดมา แล้วก็ได้อะไรจากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เพราะว่าทุกอย่างหมดสิ้นไปทุกขณะ นอกจากจะได้มีความค่อยๆเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้  ถ้าไม่ฟังพระธรรม จะรู้ไหม

~ขณะที่มีค่า คือ ขณะที่เริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มี

~มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มี

~เพราะไม่รู้ และก็อยู่มาแล้วก็ต้องจากไป กับ การรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ อะไรจะเป็นประโยชน์?

~ความชอบความพอใจในสิ่งที่มี สะสมติดตามไป ดีไหม? ไม่ดี

~คำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ให้ใครเชื่อ แต่ให้ฟัง พิจารณาให้เข้าใจให้ถูกต้อง

~เข้าใจ คือ เข้าใจ ไม่เข้าใจ คือ ไม่เข้าใจ

~สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีได้ไหม? สามารถเข้าใจได้ แต่ต้องเป็นปัญญา(ความเข้าใจถูกเห็นถูก) ไม่ใช่เรา

~สิ่งที่มีจริง มีอยู่ตลอด แต่ไม่รู้ความจริง

~ความรู้สึก มีจริง จะห้ามไม่ให้มีความรู้สึก ไม่ได้

~ความเข้าใจถูกเห็นถูกต่างหากที่ขัดเกลาละคลายความไม่รู้ ความติดข้องและกิเลสทั้งหลาย

~ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเว้น เมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไป

~ธรรมคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ ฟังจนกว่าจะเข้าใจว่าไม่ใช่เรา

~ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกในขั้นของการฟัง แล้วจะเอาอะไรมาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้

~เข้าใจเมื่อไหร่ ก็สะสมไว้

~ฟังพระธรรมบ่อยๆ ก็ค่อยๆ เข้าใจขึ้น

~ฟังพระธรรม นานแสนนานกว่าจะรู้ว่า นี่ เป็นธรรม นั่น เป็นธรรม

~เห็นมดตกน้ำ มีความกรุณาที่จะช่วยเหลือ นั่นเป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่เรา

~ความไม่รู้ นำไปสู่ความไม่รู้ยิ่งขึ้น

~มาสนทนาธรรม เพื่อเข้าใจธรรม ไม่ใช่เพื่ออยากได้บุญ เพราะว่า รู้กับไม่รู้ ย่อมต่างกัน เพราะไม่รู้จึงฟังพระธรรม เพื่อจะได้รู้

~บุญ(ความดี) มีจริง เป็นธรรม บาป(ความชั่วทั้งหลาย) ก็มีจริง เป็นธรรม

~สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร เป็นคนตระหนี่หรือเป็นคนใจบุญ แต่ถ้าได้ฟังพระธรรม ก็ย่อมจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องได้

~ความเข้าใจถูกเห็นถูก ทำหน้าที่เข้าใจถูกเห็นถูก จะไปทำหน้าที่ไม่เข้าใจ ไม่ได้

~สิ่งที่เกิดดับ แล้วจะเป็นของใคร? ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของใคร

~ต้องมีความมั่นคงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิด เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งนั้น

~พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมให้ผู้ไม่รู้ ได้รู้ความจริง

~ฟังธรรม เข้าใจธรรม ไม่ใช่คิดเอง

~เห็นเป็นเห็น จะเป็นอย่างอื่น ไม่ได้ แต่ไม่เข้าใจเห็น

~เหตุที่ดี ย่อมนำมาซึ่งผลที่ดี

~ความเข้าใจที่ค่อยๆเจริญขึ้นต่างหากที่ค่อยๆขัดเกลาละคลายความเป็นตัวตน

~เพราะไม่รู้ จึงทำผิดทุกประการ การค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่านั้นที่จะค่อยๆละสิ่งที่ผิดได้

~คำที่เกิดจากความไม่รู้ ทำให้คนเข้าใจผิด ปฏิบัติผิดไปตามๆกัน เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ไม่มีความเข้าใจอะไรเลย จะเป็นบุญได้อย่างไร

~เวลาโกรธ กับ ไม่โกรธ ต่างกัน ขณะใดที่โกรธ บุคคลนั้นนั่นแหละที่เดือดร้อน เจ็บเอง เพราะกิเลสของตนเอง

~สภาพธรรมที่ไม่ดี ทำให้จิตมีมลทิน มัวหมอง

~ถ้าไม่ฟังธรรม จะเข้าใจได้ไหมว่า ขณะนี้เป็นธรรม ไม่ใช่เรา

~มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ด้วยความเข้าใจธรรม แล้วมีเมตตาอนุเคราะห์ให้ผู้อื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย

~เมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ ก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้น

~ไม่ฟังธรรม ไม่เข้าใจธรรม จะเป็นชาวพุทธได้อย่างไร จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไร?.

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
และ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่าน...  ความคิดเห็นที่ 1  
 
peem
วันที่ 1 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 1 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อดุลย์
อดุลย์
วันที่ 1 พ.ค. 2560

ไม่ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ความจริงหรือความเข้าใจถูก  ไม่เข้าใจธรรมก็ไม่เข้าใจความจริงและไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นชาวพุทธได้อย่างไรถ้าไม่ศึกษาคำสอนของพระสัมสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจจธรรม

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 1 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 1 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
s_sophon
วันที่ 2 พ.ค. 2560

วันนี้ได้ ตามอ่าน ของ  อ.คำปัน

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาในกุศลจิต อ.คำปั่น ครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 2 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
BenjaratP
วันที่ 2 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ  และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Noparat
วันที่ 2 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 2 พ.ค. 2560

กราบอนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
thilda
วันที่ 2 พ.ค. 2560

"ความเข้าใจที่ค่อยๆเจริญขึ้นต่างหากที่ค่อยๆขัดเกลาละคลายความเป็นตัวตน"

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Woranan
Woranan
วันที่ 2 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 3 พ.ค. 2560

    - สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีได้ไหม?  สามารถเข้าใจได้ แต่ต้องเป็นปัญญา (ความเข้าใจถูกเห็นถูก) ไม่ใช่เรา.

    ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ.คำปั่น ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 3 พ.ค. 2560

ฟังธรรมเพื่อเข้าใจ กราบท่านอาจารย์สุจินต์และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
มกร
มกร
วันที่ 3 พ.ค. 2560

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 3 พ.ค. 2560

นั่นสิครับ ถ้าไม่ฟังไม่ศึกษาแล้วจะรู้ถึงความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมได้อย่างไร กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 3 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 6 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
สิริพรรณ
วันที่ 6 พ.ค. 2560

มีชีวิตอยู่เพื่อฟังพระธรรม เข้าใจความจริง และเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้ฟังด้วย ได้เข้าใจด้วยตามกำลังปัญญาแต่ละหนึ่ง เพราะค่อยๆมีความเข้าใจความจริงตามพระธรรมที่ทรงแสดง 
กราบอนุโมทนาขอบพระคุณทุกท่านค่ะในธรรมทาน

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 25 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ประสาน
วันที่ 23 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ