ไม่ฟังธรรม ไม่เข้าใจธรรม จะเป็นชาวพุทธได้อย่างไร
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  1 พ.ค. 2560
หมายเลข  28810
อ่าน  2,340

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาธรรม

ที่หนองมน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

(บ้านคุณสมบูรณ์ ผดุงไทยธรรม)

วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
______________________

~ทำไมถึงต้องฟังพระธรรม? คนที่เห็นประโยชน์ของการที่ได้เกิดมา แล้วก็ได้อะไรจากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เพราะว่าทุกอย่างหมดสิ้นไปทุกขณะ นอกจากจะได้มีความค่อยๆ เข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้  ถ้าไม่ฟังพระธรรม จะรู้ไหม

~ขณะที่มีค่า คือ ขณะที่เริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มี

~มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มี

~เพราะไม่รู้ และก็อยู่มาแล้วก็ต้องจากไป กับ การรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ อะไรจะเป็นประโยชน์?

~ความชอบความพอใจในสิ่งที่มี สะสมติดตามไป ดีไหม? ไม่ดี

~คำทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ให้ใครเชื่อ แต่ให้ฟัง พิจารณาให้เข้าใจให้ถูกต้อง

~เข้าใจ คือ เข้าใจ ไม่เข้าใจ คือ ไม่เข้าใจ

~สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีได้ไหม? สามารถเข้าใจได้ แต่ต้องเป็นปัญญา(ความเข้าใจถูกเห็นถูก) ไม่ใช่เรา

~สิ่งที่มีจริง มีอยู่ตลอด แต่ไม่รู้ความจริง

~ความรู้สึก มีจริง จะห้ามไม่ให้มีความรู้สึก ไม่ได้

~ความเข้าใจถูกเห็นถูกต่างหากที่ขัดเกลาละคลายความไม่รู้ ความติดข้องและกิเลสทั้งหลาย

~ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเว้น เมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไป

~ธรรมคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ ฟังจนกว่าจะเข้าใจว่าไม่ใช่เรา

~ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกในขั้นของการฟัง แล้วจะเอาอะไรมาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้

~เข้าใจเมื่อไหร่ ก็สะสมไว้

~ฟังพระธรรมบ่อยๆ ก็ค่อยๆ เข้าใจขึ้น

~ฟังพระธรรม นานแสนนานกว่าจะรู้ว่า นี่ เป็นธรรม นั่น เป็นธรรม

~เห็นมดตกน้ำ มีความกรุณาที่จะช่วยเหลือ นั่นเป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่เรา

~ความไม่รู้ นำไปสู่ความไม่รู้ยิ่งขึ้น

~มาสนทนาธรรม เพื่อเข้าใจธรรม ไม่ใช่เพื่ออยากได้บุญ เพราะว่า รู้กับไม่รู้ ย่อมต่างกัน เพราะไม่รู้จึงฟังพระธรรม เพื่อจะได้รู้

~บุญ(ความดี) มีจริง เป็นธรรม บาป(ความชั่วทั้งหลาย) ก็มีจริง เป็นธรรม

~สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร เป็นคนตระหนี่หรือเป็นคนใจบุญ แต่ถ้าได้ฟังพระธรรม ก็ย่อมจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องได้

~ความเข้าใจถูกเห็นถูก ทำหน้าที่เข้าใจถูกเห็นถูก จะไปทำหน้าที่ไม่เข้าใจ ไม่ได้

~สิ่งที่เกิดดับ แล้วจะเป็นของใคร? ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของใคร

~ต้องมีความมั่นคงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิด เกิดเพราะเหตุปัจจัยทั้งนั้น

~พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมให้ผู้ไม่รู้ ได้รู้ความจริง

~ฟังธรรม เข้าใจธรรม ไม่ใช่คิดเอง

~เห็นเป็นเห็น จะเป็นอย่างอื่น ไม่ได้ แต่ไม่เข้าใจเห็น

~เหตุที่ดี ย่อมนำมาซึ่งผลที่ดี

~ความเข้าใจที่ค่อยๆ เจริญขึ้นต่างหากที่ค่อยๆ ขัดเกลาละคลายความเป็นตัวตน

~เพราะไม่รู้ จึงทำผิดทุกประการ การค่อยๆ เข้าใจขึ้นเท่านั้นที่จะค่อยๆ ละสิ่งที่ผิดได้

~คำที่เกิดจากความไม่รู้ ทำให้คนเข้าใจผิด ปฏิบัติผิดไปตามๆ กัน เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ไม่มีความเข้าใจอะไรเลย จะเป็นบุญได้อย่างไร

~เวลาโกรธ กับ ไม่โกรธ ต่างกัน ขณะใดที่โกรธ บุคคลนั้นนั่นแหละที่เดือดร้อน เจ็บเอง เพราะกิเลสของตนเอง

~สภาพธรรมที่ไม่ดี ทำให้จิตมีมลทิน มัวหมอง

~ถ้าไม่ฟังธรรม จะเข้าใจได้ไหมว่า ขณะนี้เป็นธรรม ไม่ใช่เรา

~มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ด้วยความเข้าใจธรรม แล้วมีเมตตาอนุเคราะห์ให้ผู้อื่นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย

~เมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ ก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้น

~ไม่ฟังธรรม ไม่เข้าใจธรรม จะเป็นชาวพุทธได้อย่างไร จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไร?.

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง
และ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
peem
วันที่ 1 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 1 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อดุลย์
อดุลย์
วันที่ 1 พ.ค. 2560

ไม่ฟังพระธรรมก็ไม่รู้ความจริงหรือความเข้าใจถูก  ไม่เข้าใจธรรมก็ไม่เข้าใจความจริงและไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นชาวพุทธได้อย่างไรถ้าไม่ศึกษาคำสอนของพระสัมสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจจธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 1 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 1 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
s_sophon
วันที่ 2 พ.ค. 2560

วันนี้ได้ ตามอ่าน ของ  อ.คำปัน

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาในกุศลจิต อ.คำปั่น ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 2 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
BenjaratP
วันที่ 2 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ  และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Noparat
วันที่ 2 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 2 พ.ค. 2560

กราบอนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
thilda
วันที่ 2 พ.ค. 2560

"ความเข้าใจที่ค่อยๆ เจริญขึ้นต่างหากที่ค่อยๆ ขัดเกลาละคลายความเป็นตัวตน"

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Woranan
Woranan
วันที่ 2 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 3 พ.ค. 2560

    - สามารถเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีได้ไหม?  สามารถเข้าใจได้ แต่ต้องเป็นปัญญา (ความเข้าใจถูกเห็นถูก) ไม่ใช่เรา.

    ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของ อ.คำปั่น ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
nualchan.deesawat
วันที่ 3 พ.ค. 2560

ฟังธรรมเพื่อเข้าใจ กราบท่านอาจารย์สุจินต์และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
มกร
มกร
วันที่ 3 พ.ค. 2560

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
2491surin
2491surin
วันที่ 3 พ.ค. 2560

นั่นสิครับ ถ้าไม่ฟังไม่ศึกษาแล้วจะรู้ถึงความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรมได้อย่างไร กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 3 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 6 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 6 พ.ค. 2560

มีชีวิตอยู่เพื่อฟังพระธรรม เข้าใจความจริง และเกื้อกูลให้ผู้อื่นได้ฟังด้วย ได้เข้าใจด้วยตามกำลังปัญญาแต่ละหนึ่ง เพราะค่อยๆ มีความเข้าใจความจริงตามพระธรรมที่ทรงแสดง 
กราบอนุโมทนาขอบพระคุณทุกท่านค่ะในธรรมทาน

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 25 พ.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ประสาน
วันที่ 23 ก.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ