การเจริญปัญญา
 
วัชชุกร
วัชชุกร
วันที่  13 เม.ย. 2560
หมายเลข  28753
อ่าน  2,212

การเจริญปัญญานี้ ต้องเริ่มจากการคิดใช่มั้ยครับ


  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 15 เม.ย. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

ปัญญาก็ต้องมีเหตุเกิดครับ ซึ่งปัญญาต้องเกิดเป็นไปตามลำดับคือ สุตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการฟัง   จินตามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณา ภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากรู้ความเป็นจริงของสภาพธรรม

สุตมยปัญญญา   ปัญญาที่เกิดจากการฟัง ฟังอะไรก็คือการฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (พระไตรปิฎก) หากไม่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็ไม่สามารถเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องได้ เพราะเราเป็นสาวก สาวกหมายถึงผู้ฟัง ผู้ที่ไม่ต้องฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุได้นั้นคือ พระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าครับ ดังนั้นปัญญาจึงต้องเริ่มจากสุตมยปัญญา จึงจะนำไปสู่จินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญา (ปฏิบัติ) ได้ครับ  

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 15 เม.ย. 2560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะศึกษาธรรม เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ถ้าเริ่มฟัง เริ่มศึกษาด้วยความตั้งใจจริงๆ เห็นประโยชน์จริงๆ ไม่ขาดการฟังไม่ขาดการศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นอย่างแน่นอน การศึกษาธรรม ก็คือ ศึกษาสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่า เป็นธรรม ทุกขณะเป็นธรรมจริงๆ ไม่พ้นไปจากนามธรรม กับ รูปธรรม ไม่พ้นไปจากจิต เจตสิก รูป เลย ฟังส่วนไหน ศึกษาส่วนไหนแล้วเข้าใจขึ้น นี่แหละคือการเริ่มต้นค่อยๆ สะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อย การฟังบ่อยๆ เนืองๆ จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น ทำให้มีความมั่นคงในเหตุในผลของธรรม จนกว่าจะประจักษ์แจ้งได้จริงๆ ว่า ธรรมเป็นธรรม ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเท่านั้นเอง ครับ.

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วัชชุกร
วัชชุกร
วันที่ 17 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณมากครับ ที่ช่วยคลายความไม่รู้

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 20 เม.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ