รับมอบบ้านธัมมะ ลำพูน วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
บ้านธัมมะ
วันที่  19 ต.ค. 2559
หมายเลข  28288
อ่าน  2,696

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ คุณพรทิพย์ พัวสุวรรณ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๕๒ ได้ทำการมอบโอนกรรมสิทธิ์ "บ้านธัมมะ" ลำพูน (ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง) ให้กับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)    เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ต่อไป โดยมี พล.ต.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ  มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๕  เป็นผู้แทนจาก มศพ. ในการรับมอบโอนกรรมสิทธิ์บ้านธัมมะ ดังกล่าว   ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ทั้งจาก จังหวัดลำพูน และจังหวัด เชียงใหม่ เป็นอย่างดียิ่ง จนทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา อนุโมทนาในกุศลของคุณพรทิพย์ พัวสุวรรณ และทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยขอเชิญคลิกชมการสนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ มศพ. ลำพูน (ครั้งแรก) ได้ที่นี่ครับ

แผนที่ บ้านธัมมะ ลำพูน

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุกท่าน...


Tag  ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. บ้านธัมมะ ลำพูน พรทิพย์ พัวสุวรรณ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Pugwaree
Pugwaree
วันที่ 19 ต.ค. 2559

ขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณพระรัตนตรัย

ขอร่วมกราบอนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 19 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของพี่พรทิพย์ พัวสุวรรณ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
dhammafellow
วันที่ 19 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนาในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
thilda
วันที่ 19 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนาอย่างยิ่งค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 19 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
xiaxian99
วันที่ 19 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนากับท่านทานบดี คุณ พรทิพย์ พัวสุวรรณ และทุกๆ ท่าน ที่ได้มอบสถานที่ได้เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และดำรงค์สืบทอดพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้สืบไป สาธุครับ 

อยากทราบที่อยู่เหมือนกันนะครับ เผื่อได้แวะไปหากมีโอกาสครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Boonyavee
วันที่ 20 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
kanchana.c
kanchana.c
วันที่ 20 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนากับคุณพรทิพย์ พัวสุวรรณ ผู้ทำสิ่งที่ทำได้ยากที่สุด การพูดว่าจะให้ก็ยาก ให้ตามที่พูดยิ่งยากกว่า ให้แล้วไม่เสียดายยากที่สุดค่ะ (จากขุททกนิกาย ชาดก ทสวรรณกชาดก ข้อ ๑๐๐๗) ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
siraya
วันที่ 20 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
am_pond
am_pond
วันที่ 20 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนากับคุณน้าพรทิพย์ด้วยครับ  ที่ได้บริจาคทรัพย์เพื่อเป็นกำลังให้กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Komsan
วันที่ 20 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 20 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
jlim
jlim
วันที่ 21 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนา สาธุคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ ในกุศลครั้งนี้จงเกิดเป็นปัญญาได้เห็นสัจธรรม อั้นเป็นที่สุดแห่งทุกข์ด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 22 ต.ค. 2559

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
นายเรืองศิลป์
นายเรืองศิลป์
วันที่ 23 ต.ค. 2559

ขออนุโมนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 28 ต.ค. 2559

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณพรทิพย์ พัวสุวรรณ ผู้ทำสิ่งที่ทำได้ยากที่สุด การพูดว่าจะให้ก็ยาก ให้ตามที่พูดยิ่งยากกว่า ให้แล้วไม่เสียดายยากที่สุด หาผู้ที่ให้แบบนี้ยากที่สุดในโลกปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงการสะสมแต่ชาติปางก่อน...

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
tuijin
tuijin
วันที่ 16 พ.ย. 2559

ขออนุโมนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
tong9999
tong9999
วันที่ 17 พ.ย. 2559

ขออนุโมทนาบุญค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
kullawat
วันที่ 18 พ.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
PimKochchaphan
วันที่ 19 พ.ย. 2559

ขอกราบนอบน้อมคุณพระศรีรัตนตรัย

ขอกราบนอบน้อมท่าน อ.สุจินต์ ในพระธรรมที่ท่านแสดงให้ฟังอันนำซึ่งความเจริญในจิตใจแม้คนฟังยังไม่ถึงขั้นไหน แต่ก็พอเป็นแนวทางว่าต้องใช้ความเพียรอย่างไรต่อไป

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
PimKochchaphan
วันที่ 19 พ.ย. 2559

ขออนุโมทนาในกุศลที่คุณพรทิพย์ พัวสุวรรณ ได้ทำในครั้งนี้ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
รู้จบลงที่รู้
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 24 พ.ย. 2559

     อนุโมทนาในมหากุศลจิตของพี่พรทิพย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 25 พ.ย. 2559

 ขออนุโมทนากับคุณน้าพรทิพย์ด้วยครับ  ที่ได้บริจาคทรัพย์เพื่อเป็นกำลังให้กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 25 พ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 26 พ.ย. 2559

ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 พ.ย. 2559

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
วิจิตร์
วันที่ 26 พ.ย. 2559

     กราบท่านอาจารย์สุจินต์, ขออนุโมทนาในกุศลของ คุณพรทิพย์ พัวสุวรรณ และทุกๆ ท่าน ด้วยครับ (สาธุ)

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
Mayura
Mayura
วันที่ 19 ธ.ค. 2559

กราบอนุโมทนาด้วยค่ะ

_/\_

------------&----@

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
แม่ชีมยุเร
แม่ชีมยุเร
วันที่ 19 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาบุญคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
นายสุรพล กิจพิทักษ์
วันที่ 21 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
มานพ
มานพ
วันที่ 23 ธ.ค. 2559

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
krumintdaroontham
krumintdaroontham
วันที่ 3 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
แสวงรวยสูงเนิน
แสวงรวยสูงเนิน
วันที่ 27 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 28 ส.ค. 2562

ขออนุโมทนาบุญ ด้วยค่ะ ^^

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
Tikky
วันที่ 31 ส.ค. 2562

กราบอนุโมทนาด้วยคับ

 
  ความคิดเห็นที่ 37  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 8 ก.ย. 2562

กราบอนุโมทนาสาธุในทานบารมีของคุณพรทิพย์พัวสุวรรณ ยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
s_sophon
วันที่ 10 ก.ย. 2562

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
Panyavajiro
Panyavajiro
วันที่ 12 ก.ย. 2562

มีเจตนา​ให้ทานก็เป็นบุญ​อย่างหนึ่ง​

 
  ความคิดเห็นที่ 40  
 
tax_lawyer1997
tax_lawyer1997
วันที่ 25 พ.ย. 2562

ขออนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 41  
 
pairojj
วันที่ 3 ธ.ค. 2562

อนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ