ขอคำชี้แนะค่ะ

 
วิพรรณี
วันที่  26 มิ.ย. 2559
หมายเลข  27922
อ่าน  1,253

ขอเรียนถามค่ะ มีคนในครอบครัวเขาเปิดบริษัท เขาขอให้ดิฉันลงชื่อเป็นหุ้นส่วนให้เขา (ใช้3คนค่ะ) เปิดมาปีกว่า เขาไม่จ่ายภาษีตามที่กำหนด ดิฉันเห็นไม่ค่อยดีก็บอกเขาขอถอนชื่อออก เขาไม่พอใจแล้วบอกว่าจะไปเอาออกให้ แต่เขาก็ไม่ไปดำเนินการ ถ้าดิฉันจะไปพูดอีก เขาก็ต้องไม่พอใจหรืออาจจะต้องทะเลาะกัน ดิฉันเลยคิดว่าจะปล่อยไปอย่างนี้แล้วแต่อะไรจะเกิดก็ต้องเป็นไปตามกรรม อย่างนี้จะถูกต้องมั๊ยคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 26 มิ.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถ้าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ไม่จ่ายภาษี ก็ควรจะรีบออกจากหุ้นส่วน โดยบอกเขาไปตามตรง เพราะ อาจเกิดความเดือดร้อนได้ อย่างน้อยก็ได้ทำที่ดีที่สุดแล้ว ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นไปตามกรรมที่ได้ทำไว้

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒- หน้าที่ 168

คนหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น คนทำเหตุดี ย่อมได้ผลดี ส่วนคนทำเหตุชั่วย่อมได้ผลชั่ว.

กรรม ย่อมยุติธรรมเสมอ เมื่อบุคคลหว่านพืช ชนิดใด ก็ย่อมได้พืช ต้นไม้ ชนิดนั้นเมื่อปลูกอ้อย ผลที่ได้ ก็ต้องเป็นอ้อย ไม่ใช่ข้าว ดังนั้น ผู้ที่ทำเหตุที่ดี คือ กุศลกรรม ผลที่ได้ คือ วิบากที่ดี คือ กุศลวิบาก มีการเกิดในภพภูมิที่ดี เห็นสิ่งที่ดี ได้ยินสิ่งที่ดี เป็นต้น จะไม่ให้ผลเป็นวิบากไม่ดี ไม่ได้เลย หว่านพืชเช่นไร ย่อมให้ผลเช่นนั้น และเมื่อบุคคล ทำอกุศลกรรม ทำเหตุที่ไม่ดี ผลที่ไม่ดี ก็ย่อมเกิดขึ้น คือ เกิดในภพภูมิที่ไม่ดี มี นรก เป็นต้น และทำให้เห็นไม่ดี ได้ยินไม่ดี ได้กลิ่นไม่ดี เพราะ อกุศลกรรม คือ เหตุที่ไม่ดีเป็นปัจจัย อกุศลกรรม จะให้ผลเป็นความสุข สิ่งที่ดีไม่ได้เลย เพราะหว่านพืชเช่นไร ย่อมให้ผลเช่นนั้น ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิพรรณี
วันที่ 26 มิ.ย. 2559

ขออนุโมทนา และขอขอบคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 27 มิ.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การไม่เห็นคล้อยตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เป็นผู้ตรง กล้าที่จะพูดความจริง นั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ดี, สัตว์โลกสะสมมาแตกต่างกัน จึงมีความประพฤติเป็นไปแตกต่างกันตามการสะสม และส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามอกุศล ถ้าเข้าใจความจริงนี้ แทนที่จะโกรธไม่พอใจ ก็สงสารในผู้ประพฤติไม่ดีที่จะได้รับผลที่ไม่ดีในภายหน้า พร้อมกันนั้นก็มีความจริงใจ มั่นคงที่จะฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญาต่อไป ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริง เกื้อกูลให้ความดีประการต่างๆ เจริญขึ้น เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทำในสิ่งที่ผิด ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พันศิริ
วันที่ 27 มิ.ย. 2559

การไม่คบคนพาลเป็นมงคลข้อแรกในมงคล 38 ประการ ดังนั้นกับบุคคลเช่นนี้ควรรีบหาทางหลีกหนีให้ห่างเลยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
วันที่ 27 มิ.ย. 2559

ก็บอกเขาไปตรงๆ อะไรที่ไม่ถูกต้องก็ไม่อยากมีหุ้นส่วนด้วย ถ้าพูดแล้วเขาไม่พอใจก็เป็นอกุศลของเขา เราทำอะไรไม่ได้ ที่สำคัญรักษาใจตัวเองไม่เป็นอกุศลไปด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 27 มิ.ย. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 27 มิ.ย. 2559

ควรไป ขอสอบถามข้อเท็จจริง และ ขอคำแนะนำจากหน่วยงานของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ หน่วยงานของกรมสรรพากร ว่า เรายังมีชื่อ อยู่ใน นิติบุคคลนั้นๆ หรือไม่ มีอะไร ที่เราต้องรับผิดชอบบ้าง ไม่เสียภาษี จริงหรือไม่ (ถ้ายื่นแสดงรายการต่างๆ ตามกฏหมายกำหนด โดยถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่มีภาษีที่ต้องชำระ ก็ได้) ไม่เสียภาษีเพราะอะไร การจะออกจากการเป็นหุ้นส่วน จะทำอย่างไรบ้าง เพื่อเราจะได้ทราบความจริง และหนทางที่ถูกต้องที่จะต้องพิจารณาดำเนินการ ซึ่งอาจทำให้เราข่วยแก้ปัญหาให้คนในครอบครัวของเราได้ คลายกังวลของตนเองได้ การปล่อยไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวที่แทัจริง คงไม่เป็นการสมควร หวังว่าคงได้รับความสบายใจในที่สุดนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
tuijin
วันที่ 28 มิ.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
kukeart
วันที่ 28 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
กมลพร
วันที่ 1 ก.ค. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ