ย้อนหลังถ่ายทอด สนทนาธรรมเมืองเหนือ

 
มศพ.
วันที่  25 พ.ค. 2559
หมายเลข  27823
อ่าน  3,598

สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.ลำพูน-เชียงใหม่

ขอเชิญร่วมสนทนาธรรม โดย

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

และคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ

วันที่ ๕ - ๗ ก.ค. ๒๕๕๙

ลำพูน - เชียงใหม่ - พะเยา

ดังนี้

วันอังคาร ที่ ๕ ก.ค. ๕๙

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ บ้านธัมมะ จ.ลำพูน

ติดต่อ ๐๘๑ ๘๓๒๐๕๗๗

หรือ ๐๘๓ ๓๒๐๗๘๗๑

ขอเชิญคลิกชมถ่ายทอดสดผ่านยูทูปได้ ที่ด้านล่างนี้


วันพุธ ที่ ๖ ก.ค. ๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์

ถ.นิมมานเหมินทร์ จ.เชียงใหม่

ขอเชิญคลิกชมถ่ายทอดสด ช่วงเช้า ผ่านยูทูปได้ ที่ด้านล่างนี้ขอเชิญคลิกชมถ่ายทอดสด ช่วงบ่าย ผ่านยูทูปได้ ที่ด้านล่างนี้

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ก.ค. ๕๙

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จ.พะเยา

ขอเชิญคลิกชมถ่ายทอดสดผ่านยูทูปได้ ที่ด้านล่างนี้

ผู้สนใจเข้าร่วมสนทนาธรรม

กรุงเทพ ติดต่อ ๐๘๑ ๘๖๓๕๔๕๒

เชียงใหม่ ติดต่อ ๐๘๑ ๘๓๒๐๕๗๗

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wirat.k
วันที่ 28 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
วันที่ 28 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 28 พ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 29 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Lamphun
วันที่ 1 มิ.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
apiwit
วันที่ 2 มิ.ย. 2559

ขอกราบแทบเท้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 5 มิ.ย. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 5 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pulit
วันที่ 5 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
j.jim
วันที่ 5 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Woranan
วันที่ 5 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
rrebs10576
วันที่ 5 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Wisaka
วันที่ 5 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 7 ก.ค. 2559

เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่พุทธศาสนิกชนค่ะ ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 10 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ผู้มีความประมาท
วันที่ 20 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ