สติ
 
tmangkon
วันที่  2 พ.ค. 2559
หมายเลข  27745
อ่าน  593

ได้อ่านบทความของคุณแม่ท่านหนึ่ง ซึ่งลูกของเธอไม่สบายกระทันหัน ประมาณว่าชักและน้ำลายฟูมปาก ซึ่งตอนนั้นเธอไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร เธอก็รีบนำลูกไปรพ. ขณะเดียวกัน ระหว่างทางที่ไปรพ. เธอก็ได้ทำการปฐมพยาบาลบางอย่าง ซึ่งภายหลังคุณหมอมาบอกว่าสิ่งที่เธอทำไปนั้นถูกต้อง ทำให้ลูกของเธอไม่เป็นอะไรร้ายแรง เหตุการณ์แบบนี้ ถือว่าคุณแม่มีสติ(ในทางพระพุทธศาสนา)มั้ยคะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 2 พ.ค. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   สติ เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เป็น สภาพธรรม ที่ระลึกเป็นไป ในกุศล ประการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  ขณะที่กุศลจิตเกิด  ย่อมไม่ปราศจากสติ และ สภาพธรรม ฝ่ายดีอื่นๆ เกิดร่วมด้วย เช่น ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ เป็นต้น  แต่สภาพธรรม เหล่านี้ จะเกิดร่วมกับอกุศลจิตไม่ได้ เพราะเป็น ธรรม คนละประเภทกัน ตรงกันข้ามกัน อย่างสิ้นเชิง

   สติ เกิดร่วมกับจิตที่ดีงามทุกประเภท  สติ จึงมีหลายระดับขั้น ทั้งที่เป็นไปใน ทานการสละวัตถุสิ่งของ เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น เป็นไปใน ศีล คือ การวิรัติ งดเว้นจากทุจริตประการต่างๆ เมื่อสติเกิดขึ้นก็ทำให้งดเว้นจากอกุศลธรรม สติที่เป็นไปในการอบรมเจริญ สมถภาวนา อบรมความสงบของจิต และ สติที่เป็นไปใน การอบรมเจริญปัญญาที่เข้าใจถูก เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรม ที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏ ตามความเป็นจริง

  การที่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำ เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น  เป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ เป็นสภาพจิตที่ดีงาม ก็ย่อมมีสติเกิดร่วมด้วย  แต่ธรรมละเอียดมาก ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม จะไม่สามารถเข้าใจถูกได้เลยว่า สติ คืออะไร และที่สำคัญ การที่จะเข้าใจตรงในลักษณะของสภาพธรรม ที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้  ก็ต้องเป็นผู้มีความเข้าใจในเรื่องของสภาพธรรม จากการได้ฟังพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง สภาพธรรมที่เกิดขึ้นกับคนนั้น ยากที่จะรู้ได้ เพราะเป็นเรื่องของบุคคลนั้น  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
tmangkon
วันที่ 2 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณสำหรับคำตอบค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 3 พ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 3 พ.ค. 2559

เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆ ที่จะสติเกิดหรือหลงลืมสติ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Nataya
วันที่ 19 ก.ย. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ