กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา
 
JYS
วันที่  10 เม.ย. 2559
หมายเลข  27670
อ่าน  501

และ ไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่การเข้าใจถูกการเห็นถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริงใช่มั้ยครับ? ขอความกระจ่างชัดโดยละเอียดด้วยครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 10 เม.ย. 2559

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา  เช่น ทาน ศีล การเจริญสมถภาวนา ไม่สามารถละกิเลส ที่เป็นอนุสัยกิเลสได้เลย เพราะ ก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ก็มีการเจริญอบรมกุศลเหล่านี้ แต่ไม่ใช่หนทางการรู้ความจริง หากแต่ว่าการเจริญกุศลประการต่างๆ ที่มีความเข้าใจถูกในเรื่องสภาพธรรมแล้ว ย่อมเป็นบริวาร เกื้อหนุน ให้มีการเกิดขึ้นของการรู้ความจริงของสภาพธรรมได้ ที่เรียกว่า บารมี แต่จะต้องมีปัญญาบารมีเป็นสำคัญครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 เม.ย. 2559

ขอนบอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถ้าไม่มีปัญญา ไม่สามารถดับกิเลสได้  กุศลประการใดๆ ก็ตาม ที่สะสมอบรมเจริญเพื่อปรารถนาลาภ  ยศ สักการะ สรรเสริญ  ปรารถนาได้รูป เสียง กลิ่น รส  และสิ่งที่กระทบสัมผัสทางกาย ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ หรือแม้แต่หวังการเกิดในภพภูมิที่ดี  ย่อมไม่ใช่ทางดำเนินที่จะนำไปสู่การดับกิเลสได้เลย มีแต่จะทำให้พอกพูนอกุศลเพิ่มขึ้น ไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่การดับกิเลสเลย  ยังเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏฏ์  ไม่พ้นจากทุกข์ ส่วนทางดำเนินที่ถูกต้องที่เป็นไปเพื่อการเจริญขึ้นของกุศลธรรมและปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้น ต้องเป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญา และการเจริญกุศลประการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  เพื่อขัดเกลากิเลส แม้ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ก็ย่อมเป็นทางดำเนินที่จะทำให้ถึงซึ่งการดับกิเลสในภายหน้าได้ ครับ 

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JYS
วันที่ 10 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณครับ ขออนุโมทนาครับ ^_^

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 11 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 12 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 13 เม.ย. 2559

กุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา  นอกศาสนาก็มีการให้ทาน รักษาศีล  แต่ไม่มีปัญญาที่รู้ความจริงของธรรมะที่ไม่ใช่เรา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 14 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ