สนทนาธรรมที่นครนายก 30 มีนาคม 2559
 
มศพ.
วันที่  30 มี.ค. 2559
หมายเลข  27610
อ่าน  1,259

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

สนทนาธรรมที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ. นครนายก

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 มี.ค. 2559

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ที่เคารพยิ่ง

อนุโมทนาในกุศลวิริยะของทีมงานทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 30 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 30 มี.ค. 2559

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
siraya
วันที่ 30 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 30 มี.ค. 2559

   ธรรมปรากฏด้วยดีกับปัญญา  รู้ตรงสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เรา

   กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 30 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 30 มี.ค. 2559

กราบท่านอาจารย์ และขออนุโมทนาอย่างยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ch.
ch.
วันที่ 30 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
tookta.siri
วันที่ 31 มี.ค. 2559

กราบเทัาบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ที่เครารพยิ่ง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านนะคะ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 31 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 4 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ