หนทางเดียวคือเข้าใจขึ้น ๆ
 
nattawan
nattawan
วันที่  12 มี.ค. 2559
หมายเลข  27554
อ่าน  411

     การฟังธรรม  ไม่ใช่คิดเรื่องตัวหนังสือ  แต่เข้าใจธรรม  เพราะถ้าไม่มีธรรมเลย  ก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้น  เข้าใจสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่ง  และเริ่มเห็นถูกว่าไม่ใช่เรา  ฟังแล้วเข้าใจขึ้น ๆ  เข้าใจเมื่อไรก็ละคลายความไม่รู้  เป็นปัญญาที่ค่อย ๆ ละคลายอกุศล  เข้าใจยากแต่เข้าใจได้  ไม่ใช่ด้วยความหวังซึ่งเป็นโลภะ  แต่เป็นปัญญาที่ทำกิจ

     ถ้าขาดความเข้าใจถูกความเห็นถูก  ปัญญาไม่มีทางเจริญขึ้นเลย มีหนทางเดียว คือ เข้าใจขึ้น ๆ

     ถ้าความชั่วเกิดขึ้น ความดีเกิดขึ้นไม่ได้ ไม่ควรประมาทความดีแม้เล็กน้อย ค่อย ๆ เจริญกุศล  เพราะถ้าความดีไม่เกิดขึ้น ขณะนั้นก็เป็นอกุศล

     สนทนาพระสูตรที่ มศพ.  ส. ๑๑ มี. ค. ๕๙

     อนุโมทนาในคุณความดีและกราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์

     อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 13 มี.ค. 2559

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
thilda
วันที่ 13 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 13 มี.ค. 2559

     ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 13 มี.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
thanee nakornvac
thanee nakornvac
วันที่ 14 มี.ค. 2559

   สาธุ... เป็นผู้ฟัง(สาวก)บ่อยๆ + พิจารณาบ่อยๆ + ถ้าสงสัยต้องสอบถามผู้รู้เพิ่มเติม เมื่อมีความเข้าใจถูกเเล้ว ความเข้าใจถูกย่อมเจริญขึ้นโดยลำดับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 14 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 15 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 16 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Napatsawan
Napatsawan
วันที่ 16 มี.ค. 2559

อนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 16 มี.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ