หนทางเดียวคือเข้าใจขึ้น ๆ
 
nattawan
nattawan
วันที่  12 มี.ค. 2559
หมายเลข  27554
อ่าน  470

 

   การฟังธรรม  ไม่ใช่คิดเรื่องตัวหนังสือ  แต่เข้าใจธรรม  เพราะถ้าไม่มีธรรมเลย  ก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้น  เข้าใจสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่ง  และเริ่มเห็นถูกว่าไม่ใช่เรา  ฟังแล้วเข้าใจขึ้นๆ  เข้าใจเมื่อไรก็ละคลายความไม่รู้  เป็นปัญญาที่ค่อยๆ ละคลายอกุศล  เข้าใจยากแต่เข้าใจได้  ไม่ใช่ด้วยความหวังซึ่งเป็นโลภะ  แต่เป็นปัญญาที่ทำกิจ

     ถ้าขาดความเข้าใจถูกความเห็นถูก  ปัญญาไม่มีทางเจริญขึ้นเลย มีหนทางเดียว คือ เข้าใจขึ้นๆ

     ถ้าความชั่วเกิดขึ้น ความดีเกิดขึ้นไม่ได้ ไม่ควรประมาทความดีแม้เล็กน้อย ค่อยๆ เจริญกุศล  เพราะถ้าความดีไม่เกิดขึ้น ขณะนั้นก็เป็นอกุศล

     สนทนาพระสูตรที่ มศพ.  ส. ๑๑ มี. ค. ๕๙

     อนุโมทนาในคุณความดีและกราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์

     อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 13 มี.ค. 2559

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
thilda
วันที่ 13 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 13 มี.ค. 2559

     ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 13 มี.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 14 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 15 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 16 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Napatsawan
Napatsawan
วันที่ 16 มี.ค. 2559

อนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 16 มี.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ