Print 
ลอยกระทงบูชารอยพระพุทธบาท
 
chatchai.k
วันที่  4 ธ.ค. 2558
หมายเลข  27283
อ่าน  623

ขอเรียนถามเรื่องที่มาของประเพณีลอยกระทง เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทมีความเป็นมาอย่างไร ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 4 ธ.ค. 2558 17:05 น.

ประเพณีลอยกระทงในประเทศไทย สมัยสุโขทัย ตามที่แสดงไว้ มิได้กล่าวถึง การบูชาพระจุฬามณีและรอยพระบาท เพราะความจริงแล้ว ประเพณีลอยโคม กระทง เป็นประเพณีดั้งเดิมของพราหมณ์ไม่ใช่ศาสนาพุทธ จึงไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด เพียงแต่สันนิษฐานเอา ให้เข้ากับพระพทธศาสนาว่า บูชารอยพระพุทธบาทและจุฬามณี ซึ่งในสมัยอดีตกาล ไม่ได้มีการบูชาด้วยการลอยกระทง ไม่มีแสดงไว้ในพระไตรปิฎก แม้แต่เรื่องนาคบูชา พระจุฬามณีด้วยการลอยกระทง เพราะฉะนั้น ประเพณีการลอยกระทง จึงไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา แต่มาโยง สันนิษฐานให้เข้ากันเองครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 ธ.ค. 2558 19:26 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒
- หน้าที่ ๔๔๙

....ในระหว่างทางมีแม่น้ำชื่อ นัมมทา  พระศาสดาได้เสด็จไปถึงฝั่งของแม่น้ำนั้น. นัมมทานาคราชถวายการต้อนรับพระศาสดา  ทูลเสด็จเข้าสู่ภพนาค  ได้กระทำสักการะพระรัตนตรัยแล้ว. พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่นาคราชนั้นแล้ว  ก็เสด็จออกจากภพนาค.   นาคราชนั้นกราบทูลขอว่าได้โปรดประทานสิ่งที่พึงบำเรอแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า.   พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงแสดงปท-เจดีย์ รอยพระบาท ไว้ที่ฝั่งแม่น้ำนิมมทา รอยพระบาทนั้น เมื่อคลื่นซัดมาก็ถูกปิด เมื่อคลื่นเลยไปแล้วก็ถูกเปิด. กลายเป็นรอยพระบาทที่ถึงสักการะอย่างใหญ่....

--------------------------------

  พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก  ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรม ก็มีการน้อมบูชาในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งด้วยวัตถุสิ่งของตามที่สมควร   การน้อมบูชาด้วยวัตถุสิ่งของที่สมควร นั้น จะด้วยการจัดดอกไม้บูชา บูชาด้วยของหอม หรือแม้แต่จะประดิษฐ์กระทง เพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐก็จะย่อมกระทำได้ และไม่ได้จำกัดเฉพาะในวันใดวันหนึ่งเท่านั้น ขึ้นอยู่กับกุศลจิตเป็นสำคัญ กุศลจิตนั่นเองที่ทำการบูชา   ซึ่งไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น ไม่ใช่เพื่อการขอลาภสิ่งที่ต้องการ เป็นต้น แต่เพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐ  และ ที่สำคัญ คือ น้อมบูชาด้วยการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม น้อมประพฤติตามพระธรรม     ประโยชน์จึงอยู่ที่การมีโอกาสได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ความดีทั้งหลายจะเจริญขึ้นคล้อยตามความเข้าใจพระธรรมที่จะเจริญขึ้น กระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ไม่ไปทำอะไรตามๆกันด้วยความไม่รู้ ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 9 ธ.ค. 2558 22:31 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 ธ.ค. 2558 12:05 น.

การบูชามี 2 อย่าง 

1. อามิสบูชา  บูชาด้วย  ดอกไม้ ของหอม  ฯลฯ

2. การปฏิบัติบูชา   พระพุทธเจ้าตรัสว่าการปฏิบัติบูชาเลิศกว่าค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 23 ก.พ. 2559 10:24 น.

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ