ขอเชิญรับชมรายการบ้านธัมมะ ทางสถานีโทรทัศน์ Dr.TV
 
มศพ.
วันที่  19 ต.ค. 2558
หมายเลข  27118
อ่าน  1,331

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ขอเชิญรับชมรายการบ้านธัมมะ 
ทางสถานีโทรทัศน์   เพิ่มอีก ๑  สถานี คือ 
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อสุขภาพ Dr.TV  
ช่อง  ๒๗๑

(หรือ รับชมผ่าน  App Drtv)  
เป็นประจำทุกวัน
เวลา  ๐๕.๐๐  -  ๐๖.๐๐ น.
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕  ตุลาคม ๒๕๕๘  เป็นต้นไป


มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ขออนุโมทนา

ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
มา ณ โอกาสนี้ด้วย
...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกๆ ท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pulit
pulit
วันที่ 20 ต.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาทุกท่านที่ทำให้มีการถ่ายทอดทาง Dr.Tv (บ้านดิฉันรับได้ที่ ช่อง 226 ค่ะ)

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 26 ต.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 15 พ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ประภาษ
วันที่ 18 ธ.ค. 2558

ขอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 27 ธ.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
jaturong
วันที่ 11 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 4 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
kullawat
วันที่ 5 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ