งดสนทนาธรรม วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๑๗-๑๘, ๒๔-๒๕ ต.ค.๕๘
 
มศพ.
วันที่  8 ต.ค. 2558
หมายเลข  27067
อ่าน  841

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่

พระพุทธศาสนา

ของดการสนทนาธรรม

ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่

๑๗-๑๘ และ ๒๔-๒๕ ต.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๘

 


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ