ความเป็นเราไม่สามารถดับกิเลสได้
 
Guest
วันที่  30 ก.ค. 2558
หมายเลข  26854
อ่าน  1,156

     การศึกษาพระไตรปิฎกเป็นสิ่งสำคัญ แต่ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจจริง ๆ ว่า ศึกษาคืออย่างไร ศึกษาคือ เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมให้พุทธบริษัทเข้าใจถึงตัวธรรมจริง ๆ ไม่ใช่ศึกษาแบบจำได้ ท่องได้  พูดธรรมได้ แต่ไม่เข้าใจสภาพธรรมที่มีจริงๆ ซึ่งก็ไม่มีประโยชน์ เพราะเมื่อไม่เข้าใจธรรม ไม่เข้าใจสิ่งที่มีจริง ๆ ก็ได้แต่บ่นเพ้อธรรม  ไม่สามารถจะขัดเกลากิเลสใด ๆ ได้เลย เพราะยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเรา เป็นสัตว์ เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด   เมื่อไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปแต่ละขณะเป็นแต่เพียงธรรม  ก็ยังเป็นเราที่หาหนทางขัดเกลากิเลส เป็นเราที่จะมีสติระลึกรู้สภาพธรรม เป็นเราที่จะให้ทาน เป็นเราที่จะรักษาศีล  ความเป็นเราไม่สามารถขัดเกลากิเลสได้  ความเป็นเราไม่สามารถมีสติระลึกรู้สภาพธรรมได้  แต่ต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกเข้าใจถูกจึงจะค่อย ๆ ละการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเราก่อนที่กิเลสอื่นๆ จะค่อย ๆ ละได้...ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านค่ะ...  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 30 ก.ค. 2558

ขอบคุณ และขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 13 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 16 ก.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
guide97
วันที่ 22 ก.พ. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ