วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่  8 ก.ค. 2558
หมายเลข  26750
อ่าน  1,012

ขอเรียนเชิญร่วมฟัง
และสนทนาธรรมกับ

อาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์
และ  คณะวิทยากร

มูลนิธิศึกษาและ
เผยแพร่พระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ที่ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง
ชั้น ๖ ห้อง ๑๖๐๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี

สอบถาม  
081 571 6533
087 531 3105


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 8 ก.ค. 2558

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 8 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 8 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 9 ก.ค. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 12 ก.ค. 2558

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ