ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง ไม่ว่าใครจะกล่าวก็งาม
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  29 มิ.ย. 2558
หมายเลข  26706
อ่าน  1,133

ด้วยเหตุ คือ บุญที่ได้กระทำมาแล้วจึงเป็นผลให้ได้ฟังธรรม ฟังครั้งแรกทางทีวีช่อง11 จึงฟังเรื่อยมาตามแต่จะสะดวก ไม่ได้ฝืนเลย เป็นปกติบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตา บางครั้งตั้งใจจะเปิดทีวีดู แต่ก็ทำงานเพลินจนลืมดู จึงเข้าใจได้เลยว่าทุกสิ่งอย่างเป็นอนัตตา แต่ข้อเสียของเรา คือ ยังติดในเสียงของท่านอาจารย์ แท้จริงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง ไม่ว่าใครจะกล่าวก็งาม และ มีประโยชน์เพื่อเข้าใจเห็นถูก เพื่อละกิเลสเสมอกัน  

ขอขอบพระคุณท่านอ.สุจินต์ และคณะครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 29 มิ.ย. 2558

พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง ไพเราะในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด เพราะคือสัจจะ สาระ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง แต่ลึกซึ้ง ต้องเข้าใจในอรรถะ และพยัญชนะ เช่นกุศลคือของเรา อกุศลไม่ใช่ของเรา หากเผินก็จะมีการเข้าใจว่า กุศลก็รับไว้ แต่อกุศลก็ไม่เอา แท้ที่จริงคือกุศลเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงส่วนอกุศลพึ่งไม่ได้ นำสู่ทางตกต่ำ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 29 มิ.ย. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 29 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 29 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
papon
papon
วันที่ 29 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
mild
วันที่ 30 มิ.ย. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
thilda
วันที่ 2 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ