การสมาทานศีลก่อนนอนและทำบุญให้แก่สัตว์ที่เราฆ่า
 
แต้ม
แต้ม
วันที่  11 พ.ค. 2558
หมายเลข  26530
อ่าน  838

ผมเคยได้ยินพระท่านได้สอนว่า เราประกอบอาชีพที่ผิดศีล 5 ในชีวิตประจำวัน เช่น พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องโกหกบ่อยๆ หรือ ค้าขายสัตว์ที่เป็นอาหาร (ต้องฆ่าสัตว์ในขณะนั้นด้วย) ก็ให้ประกอบอาชีพนั้นไปตามปกติ แต่เวลาก่อนนอนก็ให้สมาทานศีล 5 ก่อนนอน   หรือให้ทำบุญอุทิศแก่สัตว์ที่เราได้ฆ่าไป ก็พอจะช่วยบรรเทาบาปกรรมได้บ้าง    ผมขอเรียนถามว่าเป็นการสอนที่ถูกต้องหรือไม่ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 พ.ค. 2558

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   

-สมาทาน หมายถึง การถือเอาด้วยดี,    การถือเอาเป็นข้อปฏิบัติด้วยดี  โดยไม่จำเป็นต้องมีการกล่าวเป็นข้อความใดๆ  ทั้งสิ้น   เพราะเป็นเรื่องของเจตนาในการที่จะงดเว้นจากสิ่งที่ควรงดเว้น    ซึ่งสิ่งที่ควรงดเว้นเป็นนิตย์ ในชีวิตประจำวันมี  ๕ ประการ คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์  เว้นจากการลักทรัพย์  เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  เว้นจากการพูดเท็จ    และเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท    ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่พ้นไปจากความประพฤติเป็นไปทางกาย วาจา  ของแต่ละบุคคลเลย ครับ    

  การสมาทาน รักษาศีล เพื่อล้างบาป สะเดาะเคราะห์ เป็นความเข้าใจผิด เพราะกุศลแยกจากอกุุศล ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 พ.ค. 2558

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ไม่ใช่อยู่ที่คำสมานทาน หรือพิธีกรรมซึ่งทำเป็นกิจวัตร แต่อยู่ที่สภาพจิตเป็นสำคัญว่าได้เห็นโทษของการล่วงละเมิดศีลข้อต่างๆ  มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น หรือไม่  ถ้าไม่มีความจริงใจในการที่จะถือเอาเป็นข้อปฏิบัติด้วยดีที่จะงดเว้นในสิ่งที่เป็นโทษแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์แต่ประการใด  ซ้ำยังเป็นโทษด้วย  เพราะไม่ได้มีความตั้งใจจริงๆ  เพียงแต่พูดๆ ไปเท่านั้น   และอกุศลกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว ไม่สามารถลบล้างได้  ถ้ายังไม่เห็นโทษ ก็ยิ่งสะสมพอกพูนยิ่งขึ้น ให้โทษกับตนเองโดยส่วนเดียว เป็นผู้ไม่รักตน เพราะทำความเสียหายให้แก่ตน ด้วยการประกอบอกุศลกรรม  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nvrath
วันที่ 12 พ.ค. 2558
กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 12 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 16 พ.ค. 2558

ขณะที่ฆ่าสัตว์  หรือพูดโกหก  ขณะนั้นศีลขาดล่วงศีลแล้ว  อกุศลเกิดห่างไกลจากกุศล  ท่านเปรียบเหมือนฟ้ากับแผ่นดิน   และ  การรักษาศีลสำคัญที่เจตนาจะวิรัติงดเว้นทุจริต  ไม่ได้อยู่ที่คำสมาทานค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 16 พ.ค. 2558

ขอบคุณ และขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Dechachot
วันที่ 16 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ