Print 
การบวชแก้บน
 
sairung
sairung
วันที่  12 ก.พ. 2558
หมายเลข  26171
อ่าน  9,179

การบวชแก้บน (บวชชี) จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องโกนหัว เพราะมีคนบอกว่าถ้าบนบวชชี แล้วไม่โกนหัว จะไม่ขาด  ขอความกรุณาผู้รู้ช่วยตอบด้วย ขอบคุณคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ก.พ. 2558 18:30 น.

        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

      การบวชชี  ไม่มีในคำสอนทางพระพุทธศาสนา   เพราะคำว่า   "ชี"   ที่เข้าใจกันในสังคมไทย  คือ อุบาสิกาผู้รักษาศีล  ๘     แต่ตามความเป็นจริงแล้ว  ผู้ที่จะรักษาศีล ๘  ไม่จำเป็นต้องเป็น ชี   ก็ได้        อุบาสก   อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาที่จะขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นก็รักษาศีล ๘ ได้ทั้งนั้น       สำคัญ คือ  ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเท่านั้น    ไม่ใช่เห็นว่า ศีล ๘ มากกว่าศีล ๕   ก็เลยรักษาโดยที่ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเลย   ดังนั้น  ผู้หญิงในยุคนี้สมัยนี้ไม่สามารถบวชเป็นบรรพชิตได้ จะโกนหรือไม่โกนศีรษะ  ก็ไม่ใช่เพศบรรพชิต  จึงไม่ควรไปทำอะไรด้วยความไม่รู้

      สิ่งที่ประเสริฐ คือ พระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง   จึงควรอย่างยิ่งที่จะตั้งต้นด้วยการฟัง ด้วยการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบจริงๆ     ตั้งต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง     คำพูดของคนอื่นที่ไม่ทำให้เข้าใจความจริง  ก็ไม่ควรใส่ใจและไม่ควรทำตามคำของคนผู้ไม่รู้     ความเข้าใจพระธรรมนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริง  ป้องกันไม่ให้เห็นผิดจากความเป็นจริงของธรรม  และจะเกื้อกูลให้คุณความดีเจริญยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวัน ครับ

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

การแก้บน

  ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...   

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แต้ม
แต้ม
วันที่ 12 ก.พ. 2558 19:36 น.

ผมคิดว่า อย่าว่าแต่ความเข้าใจเรื่องบวชชีเลย  แม้แต่เรื่องแก้บน ก็เข้าใจไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาพุทธแล้วครับ  ฉะนั้นต้องศึกษาพระธรรมเนือง ๆ ครับ

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียดครับ

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 12 ก.พ. 2558 19:55 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 13 ก.พ. 2558 08:01 น.

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์คำปั่น ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
kullawat
วันที่ 13 ก.พ. 2558 08:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
sairung
sairung
วันที่ 13 ก.พ. 2558 21:28 น.

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 14 ก.พ. 2558 19:25 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ