Print 
พุทธวจนะ คืออะไร
 
แต้ม
แต้ม
วันที่  6 ก.พ. 2558
หมายเลข  26146
อ่าน  42,147

     เรื่อง พุทธวจน  หรือคำสอนจากพระโอษฐ์  เป็นที่ถกเถียงกันพอสมควร  ระหว่างผู้ที่เชื่ออย่างมั่นคงว่า นี่คือ คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า และก็นำมาสอนกันและเผยแพร่กัน แต่ผู้ที่ยังไม่แน่ใจก็แย้งว่าทราบได้อย่างไรว่า  นี่เป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง  เพราะไม่มีใครยืนยันได้  พระไตรปิฎกเองก็ถูกสังคายนามาหลายครั้ง ผู้ที่ได้ศึกษา พระไตรปิฎกก็บอกว่า ฉบับบาลี นั่นเอง ที่เป็นคำสอนจากพระโอษฐ์  โดยเฉพาะของฝ่ายเถรวาทที่ยึดถือกันมาตลอด    

     ผมก็ศึกษาพระไตรปิฎกหลายสำนัก รวมทั้งสำนักที่บอกว่า นี่คือพุทธวจน แล้วมาเทียบเคียงกัน ก็ส่วนใหญ่จะเข้ากันได้ ผมก็เลยสงสัยอยู่ว่า แล้วทำไมต้องแยกออกมาศึกษาพุทธวจนด้วย  ผมมีความเห็นว่า  ผู้ที่บอกว่าศึกษาจากพระโอษฐ์โดยตรงเลยสิของแท้ นอกนั้นไม่ใช่ จะเป็นมานะหรือเปล่า ซึ่งถ้าได้ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วผมคิดว่า เราก็นำส่วนที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองมาใช้จะดีกว่า ไม่ต้องมาถกเถียงกันในเรื่องที่ไร้ประโยชน์ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 ก.พ. 2558 07:55 น.

       ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

         

     สัตว์โลกก็สะสมอุปนิสัยสิ่งต่างๆ มาแตกต่างกันไปตามการสะสมที่ไม่เหมือนกัน  เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคิดต่าง  แต่จะคิดถูก หรือ คิดผิดตามความเป็นจริงหรือไม่นั้น  ก็แล้วแต่การสะสมความเห็นถูกมาหรือสะสมความเห็นผิดมา ครับ  ซึ่งไม่มีใครจะไปเปลี่ยนความคิด หรือ คิดให้เป็นไปตามใจของเรา หรือ ของใคร เพราะธรรมเกิดตามเหตุปัจจัย สะสมมาอย่างไรก็คิดอย่างนั้น 

     ผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรม ควรเป็นผู้ละเอียด แม้พระไตรปิฎก เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ละเอียดลึกซึ้ง   แต่มีพระอรหันต์สืบต่อกันมา อธิบายอรรถะให้เข้าใจ เพราะฉะนั้น คำใดที่สอดคล้อง ไม่แปลกแยก เป็นอรรถกถา อธิบายให้เข้าใจ ไม่แย้งกับคำเดิม  ก็ควรศึกษาละเอียดให้เข้าใจ และที่สำคัญ พระไตรปิฎก จะจริงไม่จริง  สาระ ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ แต่อยู่ที่ ศึกษาอย่างละเอียดแท้จริงหรือไม่   และ เมื่อศึกษาแล้ว  คำนั้นทำให้เกิดความเข้าใจความเห็นถูกหรือไม่ ครับ    ถ้าเกิด ก็สมควรศึกษา และ ปัญญาที่เกิดขึ้นเอง  ย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่า พระธรรมมีจริง พระพุทธเจ้ามีจริง ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 ก.พ. 2558 12:27 น.

        ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมถึง ๔๕ พรรษา   ซึ่งเมื่อรวบรวมเป็นหมวดหมู่แล้ว ก็เป็นพระวินัยปิฎกส่วนหนึ่ง    เป็นพระสุตตันตปิฎกส่วนหนึ่ง เป็นพระอภิธรรมปิฎกส่วนหนึ่ง      และมีอรรถกกถาอธิบาย เพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกตามพระพุทธพจน์ยิ่งขึ้น  ทุกคำที่เป็นไปเพื่อเข้าใจความจริง เป็นคำของพระองค์ทั้งหมด

     โดยที่ทุกพระพุทธวจนะ มีคุณค่าสุดที่จะเปรียบ เพราะเหตุว่าถ้าสามารถจะเข้าใจทุกพยัญชนะได้จริง จะเกื้อกูลให้แต่ละบุคคลอบรมเจริญปัญญาได้โดยถูกต้อง ไม่ผิดพลาด  แต่ถ้าใครคิดว่า ไม่ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แล้วสามารถจะอบรมเจริญปัญญาของตนเองได้  ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย   เพราะฉะนั้น จึงต้องศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบ     เรื่องของคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นจริง ๆ   กิจหน้าที่ของเรา  คือ   ตั้งใจศึกษาพระธรรมด้วยความไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 6 ก.พ. 2558 12:48 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 ก.พ. 2558 13:27 น.

พระไตรปิฎกเป็นคำจริง พระพุทธเจ้าตรัสก่อนปรินิพพานว่า พระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 6 ก.พ. 2558 15:42 น.

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาอาจารย์ทั้งสองท่าน

ขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่าน ครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 6 ก.พ. 2558 20:38 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 7 ก.พ. 2558 14:25 น.

สาธุค่ะที่ทำให้เข้าใจ. 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Khun
Khun
วันที่ 19 ก.พ. 2558 00:18 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ธีรนันท์
ธีรนันท์
วันที่ 24 พ.ย. 2559 09:09 น.

ประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพพาน ทรงตรัสดีแล้ว. ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พุทธวจน เป็นคำสอนของพระองค์ซึ่งนำมาปฏิบัติ  พระพุทธ พระธรรม พระสงค์

พระรัตนตรัย ซึ่งปฏิบัตดีปฏิบัติชอบ สืบกันมา ขอปฏิบัติและสืบทอดขอเป็นสาวกของพระสัมมามัมพุทธเจ้าสืบไป สาธุ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 30 ก.ค. 2560 09:57 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ