นัดพบปะสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
มศพ.
วันที่  2 ก.พ. 2558
หมายเลข  26129
อ่าน  1,301

   

นโม  ตสฺส  ภควโต 
อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม  ตสฺส  ภควโต 
อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม  ตสฺส  ภควโต 
อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ   สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ  สรณํ    คจฺฉามิ

 ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

  ขอเชิญสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.    

พบปะสนทนา

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เวลา ๑๖.๑๕ น.

ที่มูลนิธิศึกษาและ

เผยแพร่พระพุทธศาสนา
(มศพ.)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
papon
papon
วันที่ 2 ก.พ. 2558

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 3 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และ อนุโมทนาในกุศลธรรมที่เกิดมี จากท่านอาจารย์ และ วิทยากร และ พี่พี่ทุกท่านครับ สิ่งดีดี ทำเท่าไรก็ไม่พอ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
peem
วันที่ 3 ก.พ. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ladawal
วันที่ 4 ก.พ. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 4 ก.พ. 2558

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 6 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 7 ก.พ. 2558

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Jans
Jans
วันที่ 7 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Jans
Jans
วันที่ 7 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
tusaneenui
tusaneenui
วันที่ 12 ก.พ. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ