จิต กับ อกาลิโก
 
กลมวิเชียร
วันที่  4 ม.ค. 2550
หมายเลข  2594
อ่าน  2,279

เคยได้ยินพระท่านพูดว่า  จิต นั้น เป็น อกาลิโก  ไม่ทราบว่า

1.  อะไร คือ อกาลิโก2.  จิตที่เป็นอกาลิโก  นั้นเป็นอย่างไร3.  แสดงว่า จิต นั้น ไม่มีการดับขันธ์ตลอดไป  ใช่หรือไม่ครับ  ช่วยอธิบายด้วย 


Tag  อกาลิโก

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 5 ม.ค. 2550

๑. คำว่า อกาลิโก  เท่าที่พบคำอธิบายในอรรถกถาหมายถึง โลกุตรมรรค หรืออริยมรรค ๒. ถ้ากล่าวว่าจิตเป็นอกาลิโก หมายถึงโลกุตรจิต ๔ เท่านั้น ๓. จิตเป็นสังขารธรรม เกิดเพราะมีปัจจัยปรุงแต่ง เมื่อเกิดตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วดับไป      จิตทุกประเภท จิตทุกบุคคล จิตทุกภพภูมิ รวมถึงโลกุตรจิตด้วยเกิดดับทั้งหมด
 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เจตสิก
วันที่ 5 ม.ค. 2550
สาธุ  ขออนุโมทนาด้วยครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
medulla
วันที่ 5 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 5 ม.ค. 2550
ิอนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 5 ม.ค. 2550

อกาลิโก  อีกความหมายหนึ่ง   คือไม่มีระหว่างคั่น   เช่น   มรรคจิตเกิดต่อด้วยผลจิต 

ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้สามารถบรรลุได้   คือ   ไม่มีกาลเวลา   แม้ว่าจะล่วงมา

แล้วสองพันกว่าปี  ถ้าสะสมเหตุปัจจยมาพร้อม  เอหิปัตสิโก  ควรเรียกเข้ามาดู โอปนยิโก

ควรน้อมเข้ามาในตน    ปัตจัตตัง  รู้ได้เฉพาะตน    หมายถึง  การเจริญสติปัฏฐาน

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pornpaon
วันที่ 7 ม.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ