แนะนำแอพพลิเคชั่นฟังวิทยุ AM รายการแนวทางเจริญวิปัสสนา
 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 ก.ย. 2557
หมายเลข  25484
อ่าน  2,590

แอพพลิเคชั่นนี้
สามารถรับฟังสถานีวิทยุในประเทศไทย

ที่ออกอากาศทางอินเตอร์เน็ท
ทั้งระบบ เอ.เอ็ม และ เอฟ.เอ็ม

เมื่อดาวน์โหลดแอพ.นี้มาแล้ว    
เปิดขึ้นมา หน้าจอจะเป็นเช่นรูปด้านล่าง

 ให้ แตะ ที่คำว่า Station  ซึ่งอยู่ที่มุมขวาบน

เมื่อแตะแล้ว จะเข้าไปที่หน้านี้
(ตามรูปล่าง)

สังเกตุที่ช่องแรก (แถวบนสุด)  
นั่นคือช่อง  
 FM 87.5  Paliament Radio

นี่คือช่องสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา
ซึ่งจะรับฟังรายการแนวทางเจริญวิปัสสนา

 ตีห้า - หกโมงเช้า
จันทร์ - วันศุกร์ 

และ    
สามทุ่ม - สี่ทุ่ม
เสาร์ - วันอาทิตย์

 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

ช่องนี้มีการเปลียนวัน/เวลา ออกอากาศบ่อยครั้ง  
กรุณาสอบถามที่โทร. 02-468 0239
 

เมื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นไปเรื่อย ๆ
จะพบช่อง 

AM 1494 
คลื่นความรู้ คู่คุณธรรม

ออกอากาศรายการแนวทางเจริญวิปัสสนา
เวลา ตีสี่ - ตีสี่ครึ่ง    จันทร์ - เสาร์

(ตามรูปด้านล่าง)

  

และเมื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นไปอีกเล็กน้อย
(เว้นไป 5 คลื่่น)

จะพบช่อง  FM 91   สวพ.91 

รับฟังรายการแนวทางเจริญวิปัสสนาได้

ทุกวัน เวลา
ตีห้าครึ่ง - หกโมงเช้า

(ตามรูปด้านล่าง)  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ladawal
วันที่ 8 ก.ย. 2557

ขอขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 7 ต.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
tusaneenui
tusaneenui
วันที่ 8 ต.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 1 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
dron
วันที่ 30 ต.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 2 พ.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ