Print 
การบรรยายธรรมะที่มูลนิธิ ฯ จะถ่ายทอดผ่าน camfrog ได้ไหมครับ
 
somjad
วันที่  20 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2505
อ่าน  2,819
   ในวันเสาร์อาทิตย์ มีการบรรยายธรรมะ ในมูลนิธิ ฯ เป็นไปได้ไหมครับ  ที่จะมีการถ่ายทอด ทางอินเตอร์เน็ต อย่างน้อยได้ยินเสียงก็ยังดี  บางทีคนทีอยู่ไกลก็จะได้ฟังไปด้วยนะครับ  หรือถ่ายทอดผ่าน camfrog จะได้ไหมครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 21 ธ.ค. 2549

         ขอเรียนว่า  การสนทนาธรรมที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกวัน

เสาร์วันอาทิตย์และวันสำคัญทางศาสนานั้น     รูปแบบการสนทนาเป็นแบบเปิด  คือ

ใครจะถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้  บางคนอาจใช้  สื่อนี้ทำลายบุคคลอื่น

เมื่อมีการถ่ายทอดสดโดยทั่วไปย่อมเป็นผลเสียมากกว่า       ทางคณะกรรมการจึงไม่

อนุญาตในการถ่ายทอดสดการสนทนาธรรมดังกล่าว     อนึ่ง     การสนทนาธรรมทุก

ครั้งมีการบันทึกเทป เมื่อผ่านการปรับแต่งคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว    จะนำเผยแพร่ทาง

สื่อต่างๆ  คือ   สถานีวิทยุทั่วประเทศ  อินเตอร์เน็ต  และแผ่นเอ็มพีสามบริการแก่ผู้ที่

สนใจ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
somjad
วันที่ 21 ธ.ค. 2549

เข้าใจเหตุผลครับ และเห็นด้วยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ