เคยทำผิดครับ
 
samsam
วันที่  5 มิ.ย. 2557
หมายเลข  24944
อ่าน  1,235

   ผมจำได้ว่าผมเคยเอาต้นไม้ของวัดมาปลูกที่บ้านโดยพระทางวัดไม่รู้ แล้วผมได้อ่านเจอใน ๖๐ ความเชื่อคนโบราณว่า ห้ามปลูกต้นไม้ที่วัดปลูกมาแล้ว (เช่นไปเอาต้นไม้ที่อยู่ในวัดมาปลูกที่บ้าน) เพราะเชื่อกันว่า ต้นไม้ที่ขึ้นตามวัดหรือนำไปปลูกที่วัดเป็นของสูงและสมควรอยู่ในวัดหากนำมาปลูกที่บ้านจะทำให้บ้านนั้นตกอับ

ตอนนี้รู้สึกกังวล ผมควรทำอย่างไรดีครับได้โปรดขอแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 5 มิ.ย. 2557

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ความเชื่อของคนโบราณ ก็มีทั้งถูกและทั้งผิด แต่ความเชื่อที่ออกมาจากพระปัญญาตรัสรู้ ที่เป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกคำไม่ว่าจะกาลไหน สมัยไหน เพราะเป็นสัจจะความจริงเสมอ เพราะฉะนั้น การจะได้รับสิ่งที่ดี หรือ ไม่ดี ไม่ได้อยู่ที่รูปธรรมที่สมมติว่าเป็นต้นไม้ ต้นไม้ของวัด หรือต้นไม้ของใคร แต่อยู่ที่คุณความดี หรือ ความไม่ดีที่เป็นกรรมที่เป็นกุศลกรรม หรือ อกุศลกรรมที่ทำมา จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะได้รับสิ่งที่ดี หรือ ไม่ดี ครับ ไม่ได้เกี่ยวกับการเอาต้นไม้ของวัดมาปลูก 

   ซึ่งที่ควรพิจารณา หากนำต้นไม้ของวัดมาปลูกก็ควรขออนุญาตจากพระว่าขอนำต้นไม้มาปลูกก็เป็นสิ่งที่สมควร ส่วนต้นไม้จะเป็นของวัดของใคร ก็ไม่ได้มีผลต่อชีวิตที่จะได้รับสิ่งที่ดี หรือ ไม่ดี ตามที่กล่าวมาแล้ว สัจจะความจริงจึงไม่เปลี่ยนแปลง ในเรื่องความมั่นคงในกรรมและผลของกรรม ดั่งเช่นสมัยพระเจ้าอโศกนำกิ่งโพธิ์มาดูแล ก่อนนำไปศรีลังกา ก็เกิดปาฏิหารย์ที่ดีมากมาย ซึ่ง ก็ไม่ได้หมายความว่า การจะได้รับสิ่งที่ดี หรือ ไม่ดี จะมาจากต้นไม้ แต่มาจากกุศลของผู้ที่กระทำ หรือ อกุศลของผู้กระทำเป็นสำคัญ ครับ เพราะฉะนั้น ผู้ที่มั่นคงในเหตุผลในการกระทำ ในกรรม ก็จะมีได้ก็ดวยการศึกษาพระธรรมเป็นสำคัญ ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 มิ.ย. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ชีวิตตกอับ คือ ตกไปในอำนาจของอกุศล ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น ดังนั้น จึงทำให้เข้าใจได้ว่า อะไรกันแน่ที่จะทำให้ตกอับ กุศลธรรม ไม่ใช่อย่างแน่นอน  เพราะกุศลธรรม เป็นความดี เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุข ไม่นำทุกข์ ไม่ให้ใครเลยแม้แต่น้อย  ก็มีแต่อกุลธรรมเท่านั้นที่ทำให้ตกอับ เพราะขณะที่เกิดขึ้นนั้น ก็ไม่ดีแล้ว เป็นการสะสมเหตุที่ไม่ดี  และเมื่อถึงคราวที่อกุศลให้ผล ก็ให้ผลเป็นผลที่ไม่ดีไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ โดยไม่มีใครทำให้เลย  ดังนั้น การอบรมเจริญปัญญา ฟังพระธรรมให้เข้าใจเท่านั้น ที่จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลประคับประคองให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควร เป็นกุศล ยิ่งขึ้น ครับ

  ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
samsam
วันที่ 6 มิ.ย. 2557

ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 มิ.ย. 2557

เอาต้นไม้มาปลูกไม่เป็นไร แต่ต้องขออนุญาต ทำดีไดี ทำชั่วได้ชั่ว ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 10 มิ.ย. 2557

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

 
  ความคิดเห็น 7  
 
s_sophon
วันที่ 24 ธ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ