การปฏิเสธการดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม
 
ผู้ผ่านทาง
วันที่  6 พ.ค. 2557
หมายเลข  24813
อ่าน  1,800

การเป็นคนที่ไม่ได้แสดงน้ำใจกับเพื่อนด้วยการดื่มน้ำเมา เป็นการกระทำที่แสนยาก แต่ก็ทำมาตลอด ดังนั้นจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อน และบางครั้งยังถูกรังเกียจด้วยถ้อยคำที่ดูถูกเหยียดหยามส่อเสียดมากมาย แต่บางครั้งก็พอจะพิจารณาได้ว่าความขุ่นใจจากสิ่งเหล่านี้ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นและดับไป แต่ในขณะที่เราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ พอจะมีทางพิจารณาว่าเป็นกุศลอย่างไรบ้างครับ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเจริญสติ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สัตว์โลกที่เกิดมา ต่างคนก็ต่างมา ต่างคนก็ต่างไป ตามกรรมของแต่ละบุคคล  ซึ่งที่พึ่งของชีวิต ที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดี ก็คือ ความดีที่ได้ประทำ และ สิ่งที่พึ่งไม่ได้ และนำมาซึ่งทุกข์โทษ คือ บาปที่ได้กระทำไว้ เพราะฉะนั้น ผู้ที่คิดพิจารณาถูก ย่อมพิจารณาประโยชน์ เป็นสำคัญว่า ควรหรือไม่ ที่จะเกรงใจแล้วทำให้ตนเองต้องทำบาป ทำอกุศลกรรม และ จะนำมาซึ่งทุกข์โทษต่อไปในอนาคต มีการดื่มสุรา และตกนรก ถึงความเป็นบ้าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อกรรมนี้ให้ผล เพราะฉะนั้น ควรเกรงใจ ในสิ่งที่เป็นความดี เกรงใจแล้วทำความดี แต่ ไม่เกรงใจ ในสิ่งที่เป็นอกุศลกรรม บาป ความชั่ว ปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ดี ก็ย่อมนำความสุขแก่ผู้ที่ปฏิเสธเอง และ ก็เป็นการช่วยผู้ที่ชักชวน ไม่ให้ทำบาปโดยการชักชวนคนอื่นในทางที่ผิด ครับ    เพราะฉะนั้น ขณะที่ปฏิเสธ ก็เป็นการวิรัติทุจริต เป็นการงดเว้นจากบาปในขณะนั้น ที่เป็นกุศลขั้นศีล ซึ่งจะนำมาซึ่งความสุข สวัสดีกับผู้ที่ปฏิเสธความชั่ว ครับ และ ช่วยผูอื่นไม่ให้ทำบาปกรรมในการชักชวนในทางที่ผิดด้วย  นี่คือ การพิจารณาที่ถูกต้อง การจะมีเพื่อนมาก เพื่อนน้อย หากมีเพื่อนที่ชักชวนในทางที่ผิด ในสิ่งที่ผิด  แม้จะบอกว่าเป็นเพื่อน แต่ ก็ไม่ใช่เพื่อน เพราะ เพื่อนหมายถึงความเป็นมิตร หวังดี แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ นำความสุขมาให้ เพราะฉะนั้น เมื่อชักชวน ทำในสิ่งที่ผิด ก็ไม่ใช่เพื่อนในขณะนั้นเลย  ส่วนผู้ที่แนะนำ ชักชวนในสิ่งที่ถูกต้อง ทำให้เกิดความดี มีปัญญา และ นำมาซึ่งความสุขในกุศลธรรม แม้จะไม่ได้ไปไหนด้วยกัน ที่สมมติว่าเป็นเพื่อน แต่ก็เป็นเพื่อนที่แท้จริง เป็นมิตรในขณะนั้น ครับ 

การมีเพื่อนจะมาก จะน้อยไม่สำคัญ หากมีเพื่อนไม่ดี แม้จะมีมาก ก็เปล่าประโยชน์ แต่ มีเพื่อนแม้น้อย แต่เป็นเพื่อนที่ดี มิตรที่ดี ก็นำมาซึ่งประโยชน์หาประมาณมิได้ ครับ  ซึ่ง เพื่อนที่แท้จริง คือ กุศลธรรม ความดี ขณะที่เกิดขึ้น เป็นเพื่อน เป็นมิตรในใจ ที่จะนำมาซึ่งความสุข ความดีและปัญญา อันอาศัยเพื่อน มิตรภายนอก คือ สัตบุรุษ มีพระพุทธเจ้า เป็นต้น ซึ่งอาศัยการฟัง ศึกษาพระธรรม ขณะนั้นกำลังคบมิตรที่ดี ก็จะทำให้รู้ว่าอะไร ควรไม่ควร ในการล่วงศีล  หรือ งดเว้นจากการล่วงศีล อันนำมาซึ่งการดำเนินชีวิตที่ดี เพราะมีปัญญาเข้าใจพระธรรม เป็นเครื่องนำทาง ครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผู้ผ่านทาง
วันที่ 6 พ.ค. 2557

ขอบพระคุณครับ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 พ.ค. 2557

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

    สิ่งไหนที่ผิด ไม่ถูกต้อง  เราก็สามารถปฏิเสธ ไม่กระทำตามได้ พร้อมกับสามารถอธิบายให้ผู้อื่นได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ด้วย เพราะการดื่มน้ำเมาผิดศีล  แต่ถ้าเว้นจากการดื่มน้ำเมาได้ เป็นมงคล เป็นเหตุแห่งความเจริญ

    ความเป็นผู้สำรวมจากการดื่มน้ำเมา  เป็นผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมา ย่อมพ้นจากโทษประการต่างๆ อันเป็นผลมาจากความเมา  เช่น ล่วงศีลข้ออื่นๆ  ทำร้ายมารดา บิดา เป็นต้น  เพราะบุคคลผู้เมาสุรา  ย่อมไม่รู้อรรถ ย่อมไม่รู้ธรรม  ทำในสิ่งที่ไม่สมควรได้หลายอย่าง  ผู้ที่งดเว้นจากการดื่มน้ำเมา  ไม่ถูกติเตียนในปัจจุบัน  ไม่เป็นบ้าในภพต่อๆ   ไป  เป็นความจริงที่ว่าเหตุปัจจัยแห่งความเจริญขึ้นของปัญญา ต้องอาศัยการฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรม   สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยจริงๆ   ยิ่งถ้าเป็นผู้ได้งดเว้นจากสิ่งที่จะทำให้เกิดความมึนเมามัวเมาแล้ว ก็ย่อมจะแตกต่างไปจากผู้ที่มากไปด้วยการดื่มสุรา   ติดข้องยินดีพอใจในรสของสุรา  หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้  ปัญญาจะเจริญขึ้นได้อย่างไร  ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 พ.ค. 2557

ปฏิเสธเพื่อนดื่มสุรา ดี เพราะ รักษาศีลยิ่งกว่าสิ่งใด ศีลให้ความไม่มีภัยกับตนเองและผู้อื่น และ มีโอกาสก็แนะนำเพื่อนด้วย ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
jran
jran
วันที่ 7 พ.ค. 2557

  การคบบัณฑิตเป็น มงคลชีวิตข้อแรกใน 38 ประการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ ครับ 

"ขออนุโมทนาในคำถามและทุกคำตอบครับ"

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Stamp
วันที่ 9 พ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ