งด สนทนาธรรม วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๖
 
มศพ.
วันที่  19 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24204
อ่าน  1,121

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

 

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ

ธมฺมํ   สรณํ   คจฺฉามิ

สงฺฆํ  สรณํ    คจฺฉามิ

 

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

 

 มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

ขอ งดรายการสนทนาธรรม

 

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

 (ส่วนวันเสาร์ที่ ๒๑ ธ.ค. ยังมีสนทนาธรรมตามปกติ)

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 20 ธ.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ