การตั้งสำนักปฏิบัติธรรม จำเป็นหรือไม่ในยุคนี้
 
medulla
วันที่  30 ต.ค. 2549
หมายเลข  2318
อ่าน  3,236

มีความคิดเห็นว่า ควรตั้งสำนักศึกษาพระธรรม ก่อนปฏิบัติจะดีกว่า หลายๆ สำนักเปิดสอนวิปัสสนากรรมฐาน แต่ก็คือเป็นการทำสมาธิเสียส่วนใหญ่ บางทีเดินสมาธิ นั่งสมาธิ แต่คิดว่าเป็นวิปัสสนา ไม่รู้ว่า เกิดกุศลจิตหรืออกุศลจิต เพราะไม่เข้าใจอภิธรรม (ไม่ชอบอภิธรรม)


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 31 ต.ค. 2549

การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ควรเป็นไปตามลำดับเป็นต้นว่า ธรรมะคืออะไร การปฏิบัติคืออะไร พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร พระอภิธรรมคืออะไร สมาธิคืออะไร สมาธิมีกี่อย่าง เป็นต้น เมื่อศึกษาเข้าใจในหลักธรรมแล้วย่อมเข้าใจความจริง การค่อยๆ รู้ความจริงที่กำลังปรากฏ เป็นการอบรมปัญญาเพื่อโลกุตรธรรม การอบรมเจริญปัญญา ควรเจริญเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ไม่เลือกสถานที่ ไม่เลือกอารมณ์ ไม่เลือกเวลา  ถ้าเลือกเพียงบางสถานที่เท่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ประมาทและเข้าใจผิด เพราะต้องรอไปสำนักจึงจะปฏิบัติ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 1 พ.ย. 2549

แม้จะเป็นสถานที่ ที่ ศึกษา พระไตรปิฎก ทั้ง พระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม แต่ก็ตีความแนวทางปฏิบัติวิปัสสนา คลาดเคลื่อน ก็มี ครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ruangsak
วันที่ 1 พ.ย. 2549

ถ้ามีสำนักปฏิบัติธรรมที่สอนตรงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นการดี่ที่สุด ช่วยให้ปฏิบัติถูกต้องละกิเลส เป็นมหากุศล การศึกษาพระอภิธรรมจะทำให้เข้าใจปรมัตถธรรม  เช่น จิต เจตสิก รูป และ นิพพานความรู้ในเรื่องเหล่านี้น่าจะทำให้การทำวิปัสสนากรรมฐานได้ถูกต้อง การนั่งสมาธิก็เป็นการดี แต่ขอให้เป็นสัมมาสมาธิเท่านั้น  ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิก็จะเป็นโทษแก่ผู้ปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมตามมหาสติปัฏฐาน 4 เป็นวิธีหนึ่งเดียวที่ทรงแนะนำให้ปฏิบัติที่จะละกิเลสได้

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 พ.ย. 2549

ผู้ที่เข้าใจธรรมะจริงๆ อยู่ที่ไหนก็เจริญสติปัฏฐานได้ ไม่ต้องมีสำนักปฎิบัติค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ภพฺพาคมโน
วันที่ 10 พ.ย. 2549

หนูเป็นคนนึงที่เคยเข้าสู่สำนักปฏิบัติตอนปี 2 (คุณยายให้ไปเป็นเพื่อน) หนูก็ทำตามเขา นั่งสมาธิ เดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอ ขอบอกว่าปัญญาไม่รู้อะไร อย่างมากแค่จิตสงบ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chai_dan
วันที่ 11 พ.ย. 2549

การปฎิบัติทุกสิ่งทุกอย่างควรมีความเข้าใจ ไม่ว่าวิชาชีพใดๆ ก็ตาม ดังคำกล่าวที่ว่าปริยัติ  ปฎิบัติ ปฎิเวธ น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด

 
  ความคิดเห็น 7  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 13 พ.ย. 2549
อนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
kullawat
วันที่ 24 ก.พ. 2558

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ