การทำบุญทำบาปเพื่อคนอื่น

 
krairach
วันที่  9 ต.ค. 2555
หมายเลข  21868
อ่าน  1,518

การทำบุญแล้วอุทิศให้คนอื่น คงอุทิศได้ คนอื่นที่ไม่เคยทำบุญเลยจะได้รับเท่าใด และเราทำบาปและอธิษฐานให้คนอื่นแบ่งบาปไปบ้าง คงทำไม่ได้ ผมเข้าใจถูกไหมครับ

ขัดหลักคำสอนในอภิณหปัจจเวกขณ์หรือไม่ ขอหลักคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยนะครับ

ผู้ใจบุญและรู้บอกหน่อยนะครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 10 ต.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การอุทิศส่วนกุศลให้ เป็นบุญ เป็นกุศลของผู้อุทิศ ส่วนผู้ที่จะได้รับผลบุญของการอุทิศ คือ อยู่ในฐานะที่สมควร คือ เกิดเป็นเปรต และ ที่สำคัญที่สุด บุญของคนอื่นรับแทนกันไม่ได้ แต่เปรตนั้นเกิดกุศลจิตของตนเอง อนุโมทนาบุญที่ญาติอุทิศให้

การอนุโมทนาบุญทำให้เกิดกุศลจิตของตนเอง ทำให้ได้รับผลของบุญที่เกิดจากกุศลจิตของตนเองที่อนุโมทนา ไม่ใช่เกิดจากบุญของผู้อื่นนำมาให้ ได้รับแทนกัน ครับ

ส่วนเราทำบาป อธิษฐานให้คนอื่นได้รับบาป ก็รับแทนกันไม่ได้ ถูกต้องแล้ว เพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของๆ ตน ผู้ใดทำกรรมใดไว้ กรรมดีก็ตาม กรรมชั่วก็ตาม ย่อมได้รับผลของกรรมตามที่ได้ทำไว้ ครับ

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 10 ต.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

บุญ อยู่ที่จิต ย่อมหมายรวมถึงโสภณเจตสิก (สภาพธรรมฝ่ายดีที่เกิดร่วมกับจิต เช่น ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ เป็นต้น) ที่เกิดร่วมด้วย ถ้าหากไม่มีจิต และไม่มีโสภณเจตสิกแล้ว บุญก็เกิดไม่ได้ จิตเกิดขึ้นเป็นกุศลขณะใด ขณะนั้นเป็นบุญ เป็นการชำระจิตจากกุศล การอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นได้รับรู้และอนุโมทนาก็เป็นกุศลประการหนึ่ง เป็นความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพื่อการเกิดกุศลจิตคือการอนุโมทนา การพลอยชื่นชมยินดีในกุศลที่ผู้อื่นได้กระทำ การอนุโมทนา ก็เป็นบุญประการหนึ่ง ขึ้นอยู่กับสภาพจิตเป็นสำคัญ ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คำพูดว่าขออนุโมทนา แต่ขณะนั้นมีจิตใจที่ชื่นชมยินดีในกุศลที่ผู้อื่นกระทำ ก็เป็นบุญ ซึ่งเป็นการกำจัดอกุศลที่ไม่อนุโมทนา

และอีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณา คือ ขณะใดที่เห็นบุคคลอื่นทำความดี ไม่ว่าจะเป็นความดีประเภทใด เราไม่ควรใส่ใจว่าคนนี้เป็นคนที่เราไม่ชอบหรืออย่างไรก็ตาม เพราะเหตุว่าธรรมที่เป็นกุศลย่อมเป็นกุศล ไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตาม ดังนั้น จึงควรอนุโมทนาในสิ่งที่เป็นกุศลที่เขาทำ โดยไม่เลือกว่าเป็นบุคคลใด เพราะกุศลย่อมเป็นธรรมที่ดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเกิดกับบุคคลใดก็ตาม ซึ่งจะเห็นได้ว่า การอนุโมทนาในกุศลของผู้อื่นนั้น เป็นความประพฤติของคนดีทั้งหลาย

ในทางตรงกันข้าม อกุศลธรรมทั้งหลาย ไม่ควรค่าแก่การชื่นชมสรรเสริญ แม้จะเป็นเพียงอกุศลเล็กน้อยก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดกับใคร ก็ไม่ดี ทั้งนั้น เพราะเหตุว่า อกุศลที่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนี้เอง เมื่อสะสมมากขึ้นๆ ก็จะมีกำลังจนกระทั่งสามารถล่วงเป็นอกุศลกรรมบถให้ผลที่ไม่ดีในภายหน้าได้ ครับ.

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 10 ต.ค. 2555

การที่เปรตอนุโมทนาในส่วนกุศลที่มนุษย์อุทิศให้ เปรตนั้นก็เกิดกุศล กุศลนั้นก็สามารถเปลี่ยนภพภูมิของเปรตให้ดีขึ้นได้ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
krairach
วันที่ 14 ต.ค. 2555
กราบขอบพระคุณครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ