ต้องอาศัยการฟังเป็นพหูสูต
 
pirmsombat
วันที่  1 มิ.ย. 2555
หมายเลข  21205
อ่าน  1,129

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความบางตอนจาการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

เพราะว่าปัญญาจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ต้องอาศัยการฟังเป็นพหูสูตร สภาพธรรมกำลังปรากฏ ใครที่ลืมไป ก็ให้ทราบ และ ระลึกได้ในขณะนี้ว่า ทางตากำลังมีสภาพธรรมกำลังปรากฏ ทางหูมีสภาพธรรมกำลังปรากฏ

สำหรับผู้ที่อบรมเจริญปัญญา จนรู้ทั่ว จะไม่มีความสงสัยเลยว่า สภาพธรรมที่กำลังปรากฏทางตา ก็คือปกติอย่างนี้ ขอให้เป็นการอบรม เจริญปัญญา ความรู้ ความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามปกติไปเรื่อยๆ

เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่า  กว่าจะละคลายการยึดถือ สภาพธรรมว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์  เป็นบุคคล ปัญญาจะต้องละเอียด และต้องรู้ว่า ขณะนั้นยังมี  อัตตสัญญายังมีการนึกถึงลี้นว่า อ่อน หรือ แข็ง จนกว่าจะละอัตตสัญญา ไม่มีนั่ง นอน ยืน เดิน แขน  ตา กระดูก  เลือดไม่มีอะไรทั้งหมด มีแต่ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ จริงเมื่อไร ปัญญาสามารถที่จะละคลาย  วางการที่เคยยึดถือขันธ์ ๕ ว่าเป็นเรา ขณะนั้นจะรู้ได้ด้วยตนเองว่า  ค่อยๆ คลาย  ไม่ใช่สามารถที่จะหมดไปได้ทันที อย่างรวดเร็ว  สติของตนเกิดระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏหรือเปล่า ไม่ใส่ใจถึงคนอื่นเลยขณะนั้น จะไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนใจด้วยอกุศลใดๆ ทั้งสี้น

เพราะฉะนั้น ก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นสติที่เกิด ไม่ใช่เรา กว่าจะไม่มีเราจริงๆ ก็จะต้องรู้ว่าเป็นสติเกิด จนกว่าจะไม่มีเรา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 1 มิ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

"ต้องฟังจนกว่าจะเข้าใจว่าไม่มีเรา"


ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตวิริยะของคุณหมอและทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nong
วันที่ 1 มิ.ย. 2555

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kinder
วันที่ 2 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pirmsombat
วันที่ 2 มิ.ย. 2555

ขอบพระคุณ และอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณเซจาน้อย คุณผู้ร่วมเดินทาง และทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 2 มิ.ย. 2555

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคุณหมอและทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 4 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 4 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ